U interesu lokalne zajednice i novih stanara

Fotografija: Javier Callejas, Imagen Subliminal

Odgovarajući na neizvjesnu budućnost urbanog življenja u promenljivim klimatskim uslovima, španski studio GRX arkuitectos predstavlja svoj rezidencijalni objekat - kuću Calikto izvan planinskog grada Granade. Kuća je smještena u Puebla de don Fadrikue, u podnožju jednog od najviših vrhova na jugu Pirinejskog poluostrva. Sa duboko ukorijenjenim tradicijama i ponosnim stanovništvom, region je suočen s dilemom modernizacije i poštovanja sopstvenog pejzaža i kulture. Projektom rustikalne kamene kuće, projektantski tim nagađa o novoj budućnosti koja široku migraciju iz grada u selo vidi u kontekstu političke i klimatske neizvjesnosti. Kuća Calikto nudi novu ruralnu sliku koje slavi jednostavno i prirodno življenje u iščekivanju budućih stvarnosti.

GRX arkuitectos projektuje kuću na način što kroz savremenu konstrukciju iskazuju kontinuitet vernakularnog pejzaža. Kuća je organizovana sa jasnim programom i izrazitom materijalnošću. U izgradnji kuće, tim sarađuje sa lokalnim građevinskim kompanijama kako bi dao organski, nesavršen i ručno izrađen rezultat koji nudi nastavak lokalnog građevinskog jezika. Vanjština je obložena rustikalnim kamenim zidom iz lokalnog kamenoloma, koristeći višak materijala koji je rezultat proizvodnje velikih ploča. Priroda samog kamena zahtjeva manuelnu izradu koja dodatno sugeriše integraciju sa ruralnim okruženjem.

Fotografija: Javier Callejas, Imagen Subliminal

Organizujući kuću Calikto, GRX arkuitectos koristi jednostavan program koji naglašava povezanost sa pejzažem. Unutrašnjost otvorenog plana podsjeća na garažu koja se otvara prema vrtu sa velikom zastakljenjim otvorom u punoj visini. Projektanti interpretiraju, materijalizuju, vanjske zidove lokalnim, građevinskim jezikom, čuvajući privatnost za stanare. Mali otvori u zidu služe za povezivanje unutrašnjeg, domaćeg svijeta sa neposrednim prirodnim kontekstom. Kuća Calikto preokreće obrasce moderne arhitekture: arhitektura ne pokušava da dominira okolinom, već da postane okruženje. Na ovaj način zidovi nisu zaštićeni od prirode, oni su priroda.

Fotografija: Javier Callejas, Imagen Subliminal

Fotografija: Javier Callejas, Imagen Subliminal

Fotografija: Javier Callejas, Imagen Subliminal

Fotografija: Javier Callejas, Imagen Subliminal

Fotografija: Javier Callejas, Imagen Subliminal

Fotografija: Javier Callejas, Imagen Subliminal

Fotografija: Javier Callejas, Imagen Subliminal

Fotografija: Javier Callejas, Imagen Subliminal


23.07.2020. Gradnja


# kamen # kuća # selo # suvomedja

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!