Irigacioni kanali, značaj i primjena

Foto: idahonews.com

Irigacioni kanali su vještački napravljeni kanali koji imaju funkciju dovođenja vode do mjesta kojima je potrebna. Ljudi su prepoznali potrebu za irigacionim kanalime veoma rano. Postoje dokazi o irigacionim kanalima koji su postojali čak u 6. vijeku prije nove ere na prostoru današnjeg Irana. Farmeri u Mesopotamiji su koristili irigacione kanale još od 3. vijeka prije nove ere da bi u toku sezone navodnjavali usjeve. 

Irigacioni kanal obično sprovodi vodu iz rijeke ili nekog rezervoara. Dno i zidovi kanala mogu biti napravljeni od nabijene zemlje, zemlje injektirane cementnim mlijekom, betona, cigle, kamena ili obloženi nekom fleksibilnom membranom. Skup irigacionih kanala se naziva irigacionim sistemom koji se obično sastoji od glavnog irigacionog kanala koji se grana u sporedne irigacione kanale koji imaju različite dužine i dimenzije poprečnog presjeka. 

Foto: commons.wikimedia.org

Raspored irigacionih kanala u prostoru mora da bude takav da se sa što manje dužine kanala pokrije što veća površina. Što je kanal duži to su i veći gubici koji se javljaju usljed osipanja vode i njenog isparavanja. Zbog ovoga se teži, kada je god moguće, kanalima sa što manje krivina. Ovo doprinosi smanjenju dužine kanala i gubitaka. Krivine takođe remete tok vode jer spiraju spoljašnju stranu kanala, a nanose talog na unutrašnju stranu kanala.

Irigacioni kanali pregstavljaju veoma efikasan način navodnjavanja sušne zemlje. Time se izbjegavaju opasne suše koje mogu usporiti ekonomski razvoj zemlje. Navodnjavanje sušne zemlje sistemom irigacionih kanala je mnogo produktivnije nego navodnjavanje konvencionalnim putem.

Sistem irigacionih kanala ima mnogo prednosti ali da bi bio funkcionalan mora se uložiti mnogo vremena i novca u pravilno projektovanje i izvođenje. Nakon toga se kanal mora redovno održavati da ne bi došlo do taloženja naslaga koje smanjuje njegov kapacitet. 

U nastavku pogledajte video o irigacionom sistemu u Afganistanu koji je značajno pomogao lokalnim farmerima i poboljšao perspektivu regiona. 27.07.2020. Gradnja


# irigacioni kanal # održivost # resursi # voda

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!