Kako izgraditi betonski bazen

Foto; southwestjournal.com

Beton je najčešće korišćeni materijal za izgradnju bazena. Razlog tome je naravno čvrstoća armiranog betona i njegova sposobnost podnošenja pritisaka, kako od vode koja se nalazi u bazenu, tako i od tla koje se nalazi sa spoljašnje strane. Izgradnja bazena predstavlja specifičan posao kod koga se mora voditi računa o svim detaljima da bi se dobio zadovoljavajući kvalitet. U nastavku opisujemo faze izgradnje bazena koje vam mogu biti od pomoći ukoliko planirate gradnju istog.

Korak 1: Odabir lokacije i dizajn bazena

Izgradnja svakog bazena počinje sa dizajnom bazena koji podrazumijeva odabir oblika, dubine i površine bazena. Takođe se u ovoj fazi definiše materijal koji će biti korišćen, vrsta obloge bazena i sistem filtracije vode. Lokacija na kojoj se gradi bazen bi trebala biti ravna da bi se maksimalno smanjili troškovi iskopa i treba birati zemljište koje je što lakše kopati. Poželjno je i da bazen bude dalje od drveća da bi se udaljili od korijenja drveća i da nam kasnije bazen ne bi bio zasipan lišćem. 

Foto: prime-excavating.com

Korak 2: Iskop

Nakon što smo odabrali lokaciju i dizajn, pristupamo iskopu zemljišta. Za iskope je potrebno iznajmljivanje bagera osim ukoliko bazen nije malih dimenzija pa je iskop moguće odraditi ručno. Prije počinjanja iskopa potrebno je provjeriti da li na tom mjestu postoje neke postojeće instalacije koje bi mogli oštetiti.

Korak 3: Izrada dna bazena

Dno bazena nakon iskopa treba biti ravno i kompaktno. Prije izrade dna bazena tlo je potrebno nabiti korišćenjem vibracionih ploča ili neke slične opreme. Tlo se može nabijati direktno ili se prvo može nasuti šljunak pa se nakon toga vršiti nabijanje tla. Nakon nabijanja tla, odrađuje se libažni sloj betona debljine 5cm.

Korak 4: Postavljanje armature

Postavljanje armature u donjoj ploči bazena i njegovim zidovima radi se prema projektu koji je prethodno napravljen. Armatura se može sastojati od armaturnih šipki koje se postavljaju u dva pravca ili može biti u obliku armaturnih mreža. Tokom postavljanja armature vrši se i pozicioniranje svih cijevi koji su dio filtracionog sistema bazena.

Korak 5: Betoniranje bazena

Prvo se pristupa betoniranju donje ploče bazena pa se nakon njenog njegovanja i očvršćavanja pristupa betoniranju zidova. Po pravilu, debljina podne ploče i zidova bazena bi trebala biti minimalne debljine 15cm. Betoniranje zidova bazena se može raditi klasičnim putem tako što se obostrano postavlja oplata i vrši se betoniranje. Drugi način je torkretiranje betonom tj. prskanje betona određenog sastava pod pritiskom. Ovakav način betoniranja je tipičan za izradu obloga tunela. Prednost ovog načina betoniranja je to što nam nije potrebna oplata. 

Korak 6: Hidroizolacija bazena

Betonski bazen je skupa investicija i najmanje što želite je loša hidroizolacija koja će dovesti do curenja vode i vremenom oštećenja betona i armature. Hidroizolaciju je potrebno uraditi sa spoljašnje i unutrašnje strane bazena. Sa spoljašnje strane se najčešće postavljaju PVC, TPO, bitumenske i bentonitne hidroizolacione trake. Ova hidroizolacija sprječava ulazak vode u bazen. Za sprječavanje isticanja vode iz bazena služi hidroizolacija postavljena sa unutrašnje strane. Za ovu vrstu hidroizolacije najčešće se koriste PVC folija, polimercementni ili epoksidni premazi. 

Korak 7: Završna obloga bazena

Na odabir završne obloge bazena utiče više faktora, a najvažniji su estetika bazena i budžet kojim raspolažete. Završna obloga betona malterom predstavlja najjefitiniju varijantu. Mana ovakve obloge je to što se mora često čistiti od naslaga algi i što je vijek trajanja samo 10 godina.

Obloga sa pigmentisanim malterom koji umjesto pijeska ima rječne kamenčiće, keramičke ili staklene kristale predstavlja oblogo koja je nešto bolja od maltera i vijek trajanja joj je od 15 do 20 godina. Agregat može biti grublji ili poliran što utiče na konačnu strukturu obloge.

Oblaganje bazena pločicama predstavlja najbolju i najtrajniju oblogu betona. Isto tako je i najskuplja varijanta. Za oblaganje se može koristiti  stakleni mozaik ili obične pločice. 

Filtracioni sistem bazena

Korak 8: Povezivanje sistema za filtraciju i prečišćavanje

Postoje razne vrste sistema za filtraciju bazena koje se koriste za različite tipove i veličine bazena. Svaki sistem medjutim ima isti princip rada. Voda se usisava preko skimera koji se nalaze na vrhu bazenskih zidova i drenažnog otvora koji se nalazi na dnu bazena. Uz pomoć pumpe voda se dovodi do filtera gdje se vrši proces filtriranja vode od nepoželjnih čestica i nakon toga se voda vraća nazad u bazen. 

Crta Pročitajte još

  Javni bazen za kupanje koji se održava bez hemikalija

  Pogledajte najljepši bazen za djecu na svijetu

  O čemu voditi računa pri projektovanju i izgradnji unutrašnjeg bazena

  Najdublji bazen na svijetu ima podvodni tunel i hotelske sobe12.08.2020. Gradnja


# armatura # beton # izgradnja bazena

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!