Dom unutar ruševine

Fotografija: BoysPlayNice

Arhitekti iz ORA-e, mladi projektanti koji posluju u Moravskoj i koji su se specijalizovali za projekte ruralnih i malih konteksta, suočili su se s teškim zahtjevom. Klijenti su željeli da obnove staru farmu. Ova velika, stara zgrada je pretrpjela znatnu štetu tokom komunističkog režima kada je postala ambar. Nažalost, kada su arhitekti pažljivo proučavali konstrukciju otkrili su da je unutrašnjost potpuno uništena tom prenamjenom, mada objekat nije izgubio izvornu veličinu.

Čak i sada, njegov položaj, način na koji se podiže prema nebu i način na koji je građevinski materijal izdržao test vremena, pokazuju svoju urođenu vrijednost. Problem je bio što su preživjeli samo zidovi od opeke i krov.

Zajedno sa vlasnicima kuće, ORA je osmislila koncept koji sačinjavaju brojni slojeva prošlosti ove kuće,a ne samo puka imitacija izvornog rješenja. Oljuštili su unutrašnjost kuće i obnovili nivelisanost originalne seoske kuće sa dva sprata, a ne sa tri koliko je imao ambar. Zatim su dodali nove, velike otvore na fasadi kako bi odgovorili na promjenljive potrebe stanara.

Fotografija: BoysPlayNice

Novo jezgro, prema potrebama stanara i namjeni kući, malo je odmaknuta od fasadnih zidova kako bi bilo jasno da je to nova, zasebna cjelina. Arhitekti su ponovo koristili drvene grede za međuspratnu konstrikciju kao i za potkrovlje. Većina originalnog materijala je sačuvana i jednostavno preuređena.

Rezultat je vizuelna suprotnost prošlosti i sadašnjosti, gdje je nova zgrada vidljiva kroz otvore u starim zidovima, a nasuprot tome stari zidovi postaju dio doma kroz nove prozore.

Fotografija: BoysPlayNice

Pejzažno uređenje je takođe bilo suštinski dio projekta ORA-e i povjereno je pejzažnom arhitekti Štepanki Černi. Vrt kuće osmišljen je da postane prirodni dio lokalnog seoskog pejzaža sela. Ne postoje prave ograde, a granica je nagovještena samo dijelovima podzida i vratima od korten čelika koji spajaju vrt sa okolnim voćnjacima, livadama i glogom koji su „posuđeni“ iz neposredne blizine.

Fotografija: BoysPlayNice

Arhitekti iz ORA-e smatraju da je „Dom unutar ruševina“ njihov manifest o tome kako je moguće tretirati stare kuće. Prema njima, kada se suočimo sa testamentima iz prošlosti, nije neophodno izgubiti autentičnost starosti. Uklanjanje kućišta niti dogmatska rekonstrukcija onoga što je tamo bilo u prošlosti, a koja bi se na kraju isticala kao istorijska laž nije rješenje. Istovremeno, za ORA je moguće ekonomično graditi koristeći savremene materijale i dostići tražene parametre, kao što su ovom realizacijom i pokazali.

Fotografija: BoysPlayNice

Fotografija: BoysPlayNice

Fotografija: BoysPlayNice

Fotografija: BoysPlayNice

Fotografija: BoysPlayNice

Fotografija: BoysPlayNice


20.08.2020. Gradnja


# kuća # opeka # pejzažna arhitektura # rekonstrukcija # staklo

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!