Koji materijal izabrati za ulazna vrata

Kvalitet ulaznih vrata ima direktan uticaj na komfor stanovanja. Od velike je važnosti da vrata imaju zadovoljavajuću trajnost, zvučnu i protivpožarnu zaštitu, malu toplotnu provodljivost, i naravno dizajn koji je po našem ukusu. Vrsta materijala od kojeg su vrata napravljena je jedna od ključnih stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom njihovog odabira. 


Ulazna vrata od punog drveta

Ulazna vrata od punog drveta su preferirana zbog svog prirodno lijepog izgleda, otpornosti i trajnosti. Ona su generalno malo teža za održavanje od vrata napravljenih od drugih materijala jer su podložni širenju i skupljanju pri temperaturnim promjenama. Pravilnim održavanjem i zaštitom vrata od punog drveta mogu trajati veoma dugo. Tehničke karakteristike, tekstura, toplotna provodljivost i otpornost na uslove spoljašnje sredine naravno zavise od vrste i kvaliteta odabranog drveta. 

Ulazna vrata od PVC-a


Vrata napravljena od PVC-a su laka za održavanje, imaju niski koeficijent toplotne provodljivosti kao i veliku otpornost na spoljašnje uticaje i temperaturne promjene. Mogu se nabaviti u raznim bojama, stilovima i završnim obradama. Postoji čak i završna obrada koja predstavlja imitaciju drveta. PVC vrata međutim nemaju veliku otpornost na udar, lomljiva su i nemaju baš visoku ocjenu sigurnosti. 

Metalna ulazna vrata


Metalna vrata pružaju najveći stepen otpornosti na udar i idealan su izbor za objekte kod kojih se traži veća sigurnost. Vrata napravljena od čelika su čvršća nego vrata napravljena od aluminijuma ali je njihova mana to što su podložna koroziji. Vrata od čelika ne treba koristiti u primorskim oblastima ili u industrijskim zonama gdje je sredina agresivnija zbog postojanja soli i ostalih agresivnih čestica u vazduhu. Čelik se može zaštititi raznim premazima ili posebnim načinima tretiranja kao što je cinkovanje da bi se zaštitio od korozije. Vrata od aluminijuma imaju veću otpornost na koroziju ali im je mana, pored manje čvrstoće, i velika toplotna provodljivost. Zbog ovoga se često kod aluminijumskih vrata inkorporira i sloj izolacione pjene koja poboljšava termičke karakteristike.


Koji materijal izabrati?


Vidimo da svaka vrsta materijala ima određene vrline i mane pa se ne može sa sigurnošću reći koji materijala je imperioran. Za različite namjene pogodni su različiti materijali i gotovo uvijek je prisutna neka vrsta kompromisa pri izboru. Proizvođači često kombinuju različite vrste materijala da bi se stepen kompromisa smanjio i da bi se zadovoljili i tehnički i estetski zahtjevi. Tako imamo na primjer vrata koja imaju jezgro od čelika, a obloženi su sa drvetom. Na ovaj način se kombinuje visoka čvrstoća i sigurnost čeličnih vrata sa prirodno lijepim izgledom vrata od drveta. 


07.09.2020. Gradnja


# aluminijum # čelik # drvo # pvc # ulazna vrata

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!