Mikro stan od 25 kvadrata

Sve veća urbanizacija dovodi do potrebe za kompaktnijim, manjim i pristupačnijim stambenim jedinicama. Ovo stvara potrebu za drugačijim načinom planiranja stambenog prostora u kojem boravimo. Ovo je motivisalo stvaranje koncepta Smart Adaptive Module (SAM) „Pametni prilagodljivi moduli“ koji predstavlja prefabrikovane plakare koji se kombinuju u prostoru i služe za provođenje instalacija i skladištenje svih kućnih potrepština. 

Foto: never too small

Prefabrikovani plakari mogu biti raznih dimenzija i oblika, a kombinuju se na različite načine koji zavise od prostora koji se oprema. SAM koncept je primijenjen na ovaj stan od samo 25 kvadrata, a korišćeno je ukupno 10 modula. Moduli su postavljeni tako da dijele prostor na dva dijela, hodnik i dnevni boravak koji je ujedno i spavaća soba. U jednom modul je smješten bojler i tabla sa prekidačima, drugi služi kao ormar, u trećem je smješten televizor i sto na izvlačenje. Jedan modul sadrži kauč koji se transformiše u krevet za spavanje. Kuhinja je kompaktna, ima dovoljno mjesta za skladištenje, sadrži i mašinu za sudje, a frižider je smješten u posebnom modulu. Iako je stan mali, kupatilo je prilično veliko. 

Foto: never too small

Prednost ovakvog načina pregrađivanja prostora je u tome što su kompletne instalacije koje podrazumijevaju kablove i cijevi smještene unutar modula. Ništa od instalacija nije smješteno u zidovima, plafonu ili podu. Ovo pruša mogućnost veoma lake prenamjene prostora jednostavnom promjenom tipova modula i njihovim razmještajem. 

Foto: never too small

Foto: never too small

Više pogledajte u videu ispod! 02.10.2020. Gradnja


# enterijer # mali stan # mikro stan # uređenje stana

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!