Što treba znati o sendvič panelima


Sendvič panel je građevinski proizvod koji se koristi za oblaganje zidova i krovova. Sastoji se od termoizolacionog jezgra koje je sa obje strane obloženo limom. Sendvič paneli nisu noseći djelovi objekta već samo služe kao obloga. Noseći elementi u konstrukciji su najčešče čelični ili betonski elementi na koje se sendvic paneli montiraju. 


Sendvič paneli se generalno dijele po tipu termoizolacionog materijala koje sadrže kao jezgro. Tako imamo panele sa stiroporom, mineralnom vunom ili poliuretanskom pjenom. Razlike između različitih tipova sendvič panela se ogledaju u termičkim karakteristikama, zvučnoj izolaciji, otpornosti na vatru i težini. Životni vijek sendvič panela iznosi 50 godina, mada u velikoj mjeri zavisi od tipa panela. 

Zašto koristiti sendvič panele?


Korišćenje sendvič panela ima više benefita i svi oni su direktno ili indirektno vezani za njihovu ekonomičnost. Uglavnom se koriste kod komercijalnih i industrijskih objekata kod kojih je bitna brzina gradnje. Ukoliko poredimo građenje sa sendvič panelima sa klasičnom zidarijom, onda dolazimo do činjenice da je građenje sa sendvič panelima 4-5 puta brže. Ovo je veoma bitno investitorima koji npr. grade supermarket ili fabriku i svako kašnjenje ih košta mnogo jer gube prihod koji bi generisali od svog biznisa.


Građenje sa sendvič panelima je „suv“ proces, tj. nema potrebe čekati sušenje ili raditi malterisanje kakav je slučaj sa zidarijom. Potrebno je samo postaviti potkonstrukciju na koju se montiraju sendvič paneli.


Sa stanovišta konstrukcije, prednost sendvič panela je u tome što imaju malu težinu. Oni su pogodni za lake konstrukcije koje nisu projektovane za veća opterećenja.  

Tipovi sendvič panela


Sendvič paneli su dostupni u različitim debljinama koje zavise uglavnom od debljine termoizolacionog sloja. Što se tiče termičke zaštite, sendvič paneli imaju u-vrijednosti koje uglavnom variraju od 0.23-0.55 W/m2K. Što je veća u-vrijednost to je termička izolacija panela slabija.


Sendvič paneli sa stiroporom definitivno imaju najslabije tehničke karakterisitke i predstavljaju najekonomičniju opciju. Ono što je karakteristično za stiropor je to da je veoma zapaljiv materijal i zbog toga se njegova upotreba ne preporučuje ali niska cijena je ta koja ga održava na tržištu.


Sendvič paneli sa poliuretanskom pjenom pružaju veoma dobru termičku zaštitu. U zavisnosti od debljine termoizolacionog sloja, u-vrijednosti se kreću od 0.23-0.33 W/m2K. Poliuretanska pjena je teško zapaljiva i ne predstavlja dodatni rizik u slučaju požara.


Sendvič paneli sa mineralnom vunom imaju najveću prednost u tome što je vuna negoriva i predstavljaju najbolje rješenje kada je akcenat stavljen na zaštitu od požara. Termička izolacija mineralne vune zavisi od debljine sloja, a u-vrijednosti se kreću između 0.22-0.43 W/m2K. 

Nedostaci sendviča panela


Najveća mana sendvič panela je možda njihov izgled. On je industrijski i zbog toga je upotreba sendvič panela ograničena na industrijske ili komercijalne objekte kod kojih izgled ne igra presudnu ulogu. Druga mana sendvič panela je to što nisu paro propusni pa ne omogućavaju objektu da „diše“. Posledica ovoga može biti formiranje kondenzacije sa unutrašnje strane gdje se topao i vlažan vazduh nađe u dodir sa hladnim panelom. 

Crta Pročitajte još

  Svrha, vrsta i karakteristike različitih vrsta termoizolacije

  Razlika između kamene i staklene mineralne vune

  Stiropor ili kamena vuna kao izolacija na fasadi05.10.2020. Gradnja


# lim # mineralna vuna # poliuretanska pjena # sendvič paneli # stiropor

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!