Ukrotiti opeku

Fotografija: Mariela Apollonio

Studio Space Popular koji su vodili Lara Lesmes i Fredrik Hellberg dobio je zadatak da projektuje kuću odmah pored Valensije u Španiji, u susjednom gradu poznatim kao Nova Santa Barbara, koji je finansijski pristupačniji od Santa Barbare koji je  više luksuznije stambeno naselje.

Valensijanski programer je želio da počne da radi na imanju u novom predgrađu (gdje su kuće stilske različite - neomavarske ili špansko-rustične. Želio je kuću koja je „drugačija“, ali da ipak ispunjava uobičajena očekivanja. Kuća bi u budućnosti trebala biti prototip za nove kuće na više različitih parcela.

Fotografija: Mariela Apollonio

Space Popular je projektovao zeleni čelični okvir nad strmom padinom, koja se ističe iznad prometne magistrale. Predložili su da se formira velika 3D mreža - 10 metara visoka koji se sastoji od 10 centimetara tankog čeličnog okvira sa zasvođenim plafonima od opeke, koji bi im omogućio da kreiraju različite programske konfiguracije. 

Približavajući se sa ulice, objekat izgleda kao dvospratna bijela kuća sa pergolom. Ulazak u kuću započinje na pola puta od ulične kapije do kuće preko rampe ili stepenica. Kada se uđe, zapažaju se zidani svodovi između greda čeličnog skeleta, formirajući plafone plitkih lukova od pločica i opeke. Svodovi se prostiru vani pokrivajući trijemove.

Fotografija: Mariela Apollonio

Tehnika svodova podsjeća na radove Rafaela Gustavina, arhitekte Valenciana, projektanta mnogih djela u Njujorku, nakon što je patentirao „sistem luka od pločica“ 1880-ih, od preklopljenog plafona "riblje kosti" u Grand Central Station u Njujorku do Carnegie Hall-a i Bostonske javne biblioteke.

Tehnika je nestala sredinom 20. vijeka dolaskom ubrzanih proizvodnih procesa.

To je prva završena zgrada kompanije Space Popular. Ipak su Lesmes i Hellberg projektovali dom sa puno inventivnih sredstava koji su mogo više od puke površnosti. Kuća Brick Vault izgrađena je u saradnji sa lokalnim arhitektama Estudiom Albertom Burgosom i Javierom Cortinom Maruendom.

Fotografija: Mariela Apollonio

Fotografija: Mariela Apollonio

Fotografija: Mariela Apollonio

Fotografija: Mariela Apollonio

Fotografija: Mariela Apollonio

Fotografija: Mariela Apollonio

Fotografija: Mariela Apollonio

Fotografija: Mariela Apollonio


20.10.2020. Gradnja


# čelik # kuća # opeka # svod

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!