U gradskom tkivu

Fotografija: Andreas Graber

Arhitekte Gautschi Lenzin Schenker realizuju multifunkcionalnu zgradu u Aarau, u Švajcarskoj. Betonska kocka oštrih rubova zamjenjuje dotrajalu postojeću strukturu, usvaja arhitektonski poredak okolnih postojećih zgrada i nastavlja ga kao modernu interpretaciju. Sjeveroistočna strana nove zgrade povezuje se sa nizom zgrada; na jugu se graniči sa istoimenom Bahnhofstrasse.

Stambena zgrada i poslovna zgrada iz 1900. godine bila je dio zaštićene građevinske cjeline smještene u centru grada. Postojala je potreba da se razgovara o ovoj zgradi. Tokom opsežne analize strukture pomenute zgrade, planeri su utvrdili da je istorijski objekat bio u lošem stanju. Odbor za urbani dizajn i odbor za očuvanje istorijskih zgrada u županiji složili su se da je nova zgrada odgovarajuće rješenje. Projekt je zasnovan na ideji da nova zgrada i dalje bude dio postojeće cjeline, koja je bila skup od tri pripojene kuće.

Fotografija: Andreas Graber

Uzimajući u obzir postojeće tipologije, Gautschi Lenzin Schenker Architects preuzimaju redosljed gradskog tkiva i pažljivo ga prevode u savremenu arhitekturu. Rezultat je jednostavna betonska kocka sa snažnim naglaskom na horizontalu. Kao i njegovi susjedi, podjeljena je na tri trake, nivoa: podnožje, sredinu i krovnu površinu. Ovi pojedinačni slojevi naglašeni su izbočinama i udubljenjima na fasadi. Korišćeni izolacioni beton ne određuje samo strukturni sistem, već i izgled cijele zgrade. Sve fasade se pojavljuju u sivoj boji bez ukrasa. Prekidaju ih samo visoki prozori sa tamnim drvenim okvirima sa spuštenim tendama. Dizajn enterijera takođe je pretežno određen sivom bojom: izložene betonske površine čine podove, plafone i zidove. Povremena upotreba kamena i drvenih elementi dopunjuju paletu materijala.

Fotografija: Andreas Graber

Višenamjenskoj zgradi može se pristupiti direktno sa Bahnhofstrasse ili preko dvorišta koje je pozadi. Odatle se može direktno doći do centralnog pristupnog jezgra na sjevernoj strani. Dok su podrum i prizemlje posvećeni ugostiteljstvu, tlocrt dva gornja sprata je potpuno otvoren i može se fleksibilno koristiti. Najvisočiji nivo predstavlja krovni prostor u kome su smještena dva stana. Na vrhu se nalazi velika terasa sa pogledom na Aarau.

Fotografija: Andreas Graber

Fotografija: Andreas Graber

Fotografija: Andreas Graber

Fotografija: Andreas Graber

Fotografija: Andreas Graber


27.10.2020. Gradnja


# beton # grad # zgrada

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!