Šta je solarni dimnjak i kako funkcioniše

Solarni dimnjak je koncept koji je dio pasivnog dizajna objekta, a služi za pospješivanje ventilacije i smanjenje temperature unutrašnjeg prostora objekta. Funkcioniše po principu zagrijavanja vazduha koji postaje lakši i penje se uz dimnjak, a zamjenjuje ga hladniji vazduh. Ovaj princip je isti kao princip dimnjaka kod ložišta. Topao vazduh postaje lakši i penje se uz dimnjak i odnosi sa sobom dim. Ovako se stvara sišuće dejstvo koje ne dozvoljava dimu da se širi kroz prostoriju. Razlika između klasičnog dimnjaka i solarnog je ta što solarni koristi energiju sunca da bi zagrijao vazduh. 

Princip funkcionisanja solarnog dimnjaka

Solarni dimnjaci su generalno visoke i široke konstrukcije koje koriste sunčeve zrake da zagriju vazduh koji se nalazi u njima. Kada se dimnjak zagrije, zagrijava se i vazduh koji je trenutno u njemu. Vazduh zagrijavanjem postaje lakši i penje se uz dimnjak koji ga izbaca napolje. Na ovaj način se stvara prostor u dimnjaku koji ispunjava novi, hladniji vazduh i postupak se ponavlja. Na ovaj način se stvaraju ciklusi usisavanja novog vazduha u dimnjak čime se poboljšava ventilacija i smanjuje temperatura unutrašnjeg prostora. 

Kako pozicionirati dimnjak i koje materijale koristiti za izgradnju

Jedna od najbitnijih stvari kod solarnog dimnjaka je njegovo pozicioniranje. Solarni dimnjak mora biti pozicioniran tako da najbolje iskoristi potencijal sunčeve svjetlosti. Trebalo bi ga postaviti tako da je najviše izložen suncu kada je ono najjače u popodnevnim časovima. Materijali koji se koriste za izgradnju solarnog dimnjaka bi trebali apsorbovati što više toplote. Uglavnom se preporučuje korišćenje čelične podkonstrukcije crne boje i obloga od tamno obojanog stakla. Veoma je bitno sam dimnjak izolovati od objekta da se generisana toplota ne bi prenosila. 

Kako obezbijediti dovod vazduha dimnjaku

Da bi se proces ventilacije dogodio, potrebno je obezbijediti dovod vazduha u dimnjak. Ovo se obično radi preko prozora na prizemlju objekta koji obezbjeđuju dovod vazduha do baze dimnjaka. Ovaj način je jednostavan i ne zahtijeva dodatne radove. Drugi način podrazumijeva ugradnju podzemne cijevi koja prihvata vazduh van objekta i dovodi ga do dimnjaka. Prednost ove metode je to što se vazduh hladi dok se prenosi putem cijevi ispod zemlje. 


18.11.2020. Gradnja


# pasivna kuća # solarna energija # ventilacija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!