Upotreba drvenih letvi u građevinarstvu

Drvene letve su komadi drveta najčešće pravougaonog poprečnog presjeka. Od greda i stubova se razlikuju po tome što uglavnom imaju manju površinu poprečnog presjeka. Letve se ne koriste kao noseći elementi već se uglavnom upotrebljavaju kao djelovi sekundarne konstrukcije, najčešće kao distanceri. Najviše se upotrebljavaju za izradu krovova ali se primjenjuju i kod izrade podova i plafona. 

Drvene letve kod krovnih konstrukcija


Kod standardnih drvenih krovova letve se fiksiraju za krovnu konstrukciju, a na njih se polaže crijep ili neki drugi pokrivni materijal. One služe da obezbijede pravilno postavljanje crijepa u paralelnim redovima i da obezbijede učvršćivanje crijepa ekserima. Iako nijesu dio noseće konstrukcije one moraju imati dovoljnu nosivost da izdrže stalna opterećenja ali i povremena u koje spadaju vjetar i snijeg. U odnosu na razmak između nosača krovne konstrukcije određuju se i dimenzije poprečnog presjeka drvenih letvi. Orjentacija i razmak između drvenih letvi je određen tipom krovnog pokrivača. Letve se uglavnom postavljaju upravno na krovne nosače tj. horizontalno. Postavljene ovako horizontalno one zarobljavaju vodu koja se može javiti sa unutrašnje strane krovnog pokrivača i koja ima tendenciju kretanja prema donjem dijelu krova. Da bi se ovo riješilo preporučuje se pravljanje otvora širine 2cm na svakih metar koji bi omogućili vodi da se sliva. 

Drvene letve kod zidova


I kod zidova, kao i kod krovova, letve imaju sličnu namjenu. One služe da distanciraju zidnu oblogu od zida. Ovo najčešće viđamo kod fasadnih zidova na koje je predviđeno postavljanje neke vrste obloge sa spoljašnje ili sa unutrašnje strane. Osim što mogu služiti kao potkonstrukcija za zidnu oblogu one mogu imati i dekorativnu ulogu u enterijeru. U ovom slučaju nisu u ulozi distancera i potkonstrukcije za oblogu već su vidljive i služa kao enterijerski detalj. 

Drvene letve kod podova


Drvene letve se koriste u situacijama kada je potrebno izvesti podignuti pod. I u ovom slučaju one služe kao distanceri ali mogu biti znatno većih dimenzija poprečnog presjeka nego li je to slučaj kod krovova i zidova. Letve se linijski oslanjaju na podlogu i fiksiraju za nju, a zatim se na njima polaže pod. Podignuti podovi najčešće služe da obezbijede prostor kroz koji se mogu sprovesti razne instalacije. Drvene letve se često koriste i za izradu dekinga na terasama. 

Crta Pročitajte još

  Drvo kao građevinski materijal

  Kako pravilno skladištiti drvnu građu

  Zaštita drveta od štetočina i spoljašnjih uticaja

  Ponovo upotrijebljena drvna građa

  Kako napraviti rustični pod od drvenih paleta

  Prirodna zaštita drveta sa lanenim uljem

  Krovne konstrukcije

  Podne konstrukcije25.11.2020. Gradnja


# drvene letve # krovne konstrukcije # oblaganje zidova # podne konstrukcije

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!