Završni radovi na pasareli u Mojkovcu

Izgradnja pasarele u Mojkovcu, preko magistralnog puta Podgorica-Bijelo Polje, u koju su Vlada Crne Gore i Uprava javnih radova investirale oko 2,2 miliona eura, u završnoj je fazi.


Riječ je o značajnom projektu, koji će omogućiti bezbjedniju i efikasniju vezu centra grada sa budućim sportskim sadržajima. Biće prilagođena kako pješacima, tako i biciklistima i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Širina mosta preko magistrale je 7 metara, a njegova ukupna dužina iznosi 62,65 metara. Silazna rampa je širine 5 metara i dužine 176,66 metara. Kružni dio pasarele sadržaće “zeleni trg” sa podnim fontanama, lift nosivosti osam osoba, rasvjetu i drvene klupe. 

Završeni su kompletni radovi u okviru prve faze, koji su obuhvatili izradu armirano-betonske konstrukcije mosta i spiralne rampe, dio instalacija jake struje, vodovoda i kanalizacije, betoniranje temelja, zidova, ploča podnih fontana, kaskadnih žardinjera, ugradnju kamene podloge, obradu fasadnih zidova.

U okviru druge faze, za koju se očekuje da će biti završena do kraja godine, preostalo je postavljanje nadstrešice na mostu, instaliranje lifta i uređenje terena, nakon čega će biti sproveden postupak tehničkog prijema objekta. 

Na prostoru bivšeg jalovišta Uprava javnih radova je tokom protekle godine realizovala i projekat izgradnje pratećih sadržaja, koji su obuhvatili pješačke staze sa rasvjetom i klupama, u vrijednosti od 154.300 eura.

Izvor: ujr.gov.me

26.11.2020. Gradnja


# investicija # magistralni put # mojkovac # pasarela

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!