Kamene ploče kao krovni pokrivač


Kamene ploče se danas rijetko koriste za pokrivanje krovnih konstrukcija. Izuzeci su neki objekti kod kojih se nastoji sačuvati tradicionalna arhitektura i u tom slučaju se najčešće koriste kamene ploče skinute sa drugih objekata s' obzirom da se rijetko gdje proizvode. Kamene ploče su jedan od najdugotrajnijih krovopokrivačkih materijala i mogu trajati više od stotinu godina. Naravno da ovo zavisi od tipa kamena koji se koristi za izradu ploča. Kvalitet zavisi i od kvaliteta same rude kamena i načina proizvodnje i obrade.

Koji se kamen koristi za pokrivanje krova


Za pokrivanje krovova se najčešće koristio kamen škriljac koji ima izuzetnu otpornost na spoljašnje uslove i niski stepen upijanja vode. Zbog niskog stepena upijanja vode imao je veoma dobru otpornost na mraz pa se mogao koristiti i u veoma hladnim predjelima. Osim što ima dobru otpornost na mraz, kameni pokrivač ima veliku otpornost na udar i habanje. 

Preporuke za dužinu vertikalnog preklopa kamenih ploča u odnosu na nagib krova:


20 stepeni - 115mm


25 stepeni - 85mm


35 stepeni - 75mm


45 stepeni - 65mm


Da bi obezbijedili trajnost krova, osim kamenih ploča, bitno je izabrati i odgovarajuće eksere. Oni moraju biti od nerđajućeg čelika ili pocinčanog čelika da bi izdržali agresivnost spoljašnje sredine. Preporučuje se korišćenje eksera od nerđajućeg čelika jer su oni trajniji od pocinčanih. Dužina eksera bi trebala biti 2-3cm veća od debljine kamenih ploča. Prilikom kucanja eksera treba voditi računa da se kamen ne bi oštetio. Kamene ploče se poput crijepa fiksiraju za drvene letve koje se oslanjaju na glavne krovne nosače. 

Ugradnja kamenih ploča


Kamene ploče su pogodne za pokrivanje krovova nagiba većeg od 20 stepeni. Za krovove manjeg nagiba se ne preporučuju zbog opasnosti od podlivanja vode. Što je duža kamena ploča to se može dozvoliti manji nagib krova. Da bi krov bio funkcionalan mora se obezbijediti dovoljno međusobno preklapanje ploča. One se moraju preklapati kako u horizontalnom tako i u vertikalnom pravcu. U horizontalnom pravcu bi se ploče trebale preklapati nekih 8cm dok dužina vertikalnog preklapanja zavisi od nagiba krova.Moderna verzija kamenih krovnih ploča

S' obzirom na to da su kamene ploče prilično skup krovopokrivački materijal i da su prilično teške, danas postoji veliki izbor vještačkih ploča koje podsjećaju na kamene. One su jeftinije, lakše i precizno su obrađene pa ih je lakše postaviti. Njih je moguće postavljati i na krovove koje imaju manje nagibe od 20 stepeni. Uniformnijeg su izgleda ali im boja pod uticajem sunca vremenom može izblijediti. Nažalost, one nisu trajne kao prirodne kamene ploče. Rok trajanja je ograničen na 20 do 60 godina.

Crta Pročitajte još

  Vrste kamena koje se koriste u gradjevinarstvu

  Šta je tvrdoća kamena, od čega zavisi i kako se mjeri

  Kamen kao građevinski materijal

  Krovne konstrukcije30.11.2020. Gradnja


# kamene ploče # krov # otpornost na dejstvo mraza # škriljac

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!