Šta je tačka rosišta i zašto je bitna u građevinarstvu


Tačka rosišta predstavlja temperaturu do koje je potrebno ohladiti vazduh da bi se vodena para sadržana u njemu pretvorila u tečno stanje. Pojava vlage u zatvorenom prostoru može dovesti do pojave buđi i smanjenja kvaliteta vazduha. Poznato je da se odgovarajućom izolacijom može smanjiti opasnost od pojave vlage i njenih posljedica. U nastavku ćemo detaljnije objasniti šta je tačka rosišta i u kakvoj je relaciji sa izolacijom objekta. 


Razlika između relativne vlažnosti i tačke rosišta


Relativna vlažnost vazduha (RH) je odnos količine vode sadržane u vazduhu u odnosu na maksimalnu količinu koju može sadržati. Ukoliko se mijenja temperatura vazduha, mijenja se i relativna vlažnost vazduha. Razlog za ovo je to što topliji vazduh može sadržati više vode nego hladniji vazduh.


Tačka rosišta je apsolutna mjera zasićenosti vazduha vodom. Tačka rosišta ustvari predstavlja trenutak kada relativna vlažnost dostigne 100% i kada vazduh više ne može držati vodu pa se ona pretvara u tečno stanje. 

Kako se računa tačka rosišta

Tačka rosišta tj. temperatura tačke rosišta se računa kao Td(°C)=T - ((100-RH)/5)). T je trenutna temperatura vazduha, a RH relativna vlažnost vazduha. Ova formula je tačna ukoliko je relativna vlažnost iznad 50%. Iz formule se vidi prethodno navedena definicija tačke rosišta kao temperature do koje je potrebno ohladiti vazduh da bi postao potpuno zasićen (RH=100%) i da bi vodena para prešla u tečno stanje.  

Zašto je tačka rosišta bitna za naš objekat               

Kondenzacija se javlja kada je vazduh unutar prostorije topao i vlažan, a spoljašnji uslovi su hladni. Ovo je najvidljivije kod staklenih, prozorskih površina na koje često možemo vidjeti kapljice vode. Kondenzacija se dešava kada topli vazduh dođe u dodir sa hladnim prozorom, smanji mu se temperatura i dostiže se tačka rosišta kada se vodena para pretvara u tečno stanje i stvaraju se kapljice vode.

Kondenzacija se može desiti i na zidovima ukoliko su hladni tj. slabo izolovani. Ovdje možemo vidjeti koliki je značaj izolacije fasadnih zidova za sprječavanje vlage, buđi i za poboljšanje kvaliteta unutrašnjeg vazduha.

Specifičan slučaj može predstavljati krovni sklop koji se sastoji od krovnog pokrivača, drvene podkonstrukcije, izolacije i unutrašnje obloge (drvo ili gips). U ovom slučaju se predlaže korišćenje parne brane koja se postavlja između unutrašnje obloge i izolacije. Razlog je sprječavanje dopiranja vodene pare do izolacije gdje bi se usljed dostizanja tačke rosišta pretvorila u tečno stanje i ovlažila izolaciju. 


Kako spriječiti pojavu tačke rosišta unutar objekta

Pojava tačke rosišta unutar objekta nije poželjna jer stvara kondenzaciju, buđ i pogoršava kvalitet vazduha. Zbog ovoga je potrebno preuzeti sve mjere koje bi spriječile pojavu tačke rosišta unutar objekta. Sprječavanju pojave tačke rosišta unutar objekta doprinosi kvalitetno odrađena izolacije zidova kako oni ne bi bili hladni sa unutrašnje strane. Druga stvar o kojoj moramo voditi računa je odgovarajaća ventilacija unutrašnjeg prostora, mašinska ili prirodna, kojom bi se kontrolisala količina vodene pare sadržane u vazduhu. Ukoliko postignemo to da unutrašnja površina fasadnih zidova nije hladna i da nam unutrašnji vazduh ne sadrži previše vodene pare, izbjeći ćemo pojavu tačke rosišta u unutrašnjosti objekta i kondenzaciju. 

Crta Pročitajte još

  Uzrok nastanka vlage i kondenzacije u zgradama

  Zašto i kako se javlja kondenzacija na zidovima

  Kako ukloniti fleke od vlage sa zidova i plafona

  Kako nastaje vlaga u potkrovlju i kako je se riješiti

  Kako spriječiti pojavu vlage nakon ugradnje novih prozora06.01.2021. Gradnja


# kondenzacija # relativna vlažnost # tačka rosišta # vlaga

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!