Beton sa recikliranom plastikom umjesto agregata

Beton sa recikliranom plastikom je beton kod koga je određeni dio agregata zamijenjen plastičnim otpadom. Isto kao i papir-beton, ova vrsta betona predstavlja ekološki prihvatljiviju varijantu betona sa kojom se pokušava sačuvati agregat kao prirodni resurs. 

Zašto koristiti plastiku za spravljanje betona

Osim čuvanja prirodnog resursa, koristi se plastični otpad koji bi inače završio na deponiji. Recikliranje plastike predstavlja najveći izazov na putu ka ekološkoj budućnosti. Potražnja za recikliranom plastikom je mala što čini da većina plastike završi na otpadu. Ukoliko bi se povećala upotreba iskorišćene plastike, smanjio bi se uticaj na životnu sredinu. Zbog ovog mnogi naučnici širom svijeta ispituju mogućnost upotrebe plastičnog otpada u procesu spravljanja betona. 

Kako se spravlja beton sa recikliranom plastikom

Spravljanje betona sa recikliranom plastikom se ne razlikuje mnogo od spravljanja klasičnog betona. Razlika je samo u tome što se umjesto određenog procenta agregata dodaje mrvljena plastika. Prije mrvljenja plastiku je potrebno oprati da bi se riješili raznih dodataka i nečistoće. Ne postoji pravilo koje kaže koji se procenat agregata treba zamijeniti sa recikliranom plastikom jer još uvijek ne postoji standardizacija. 

Karakteristike betona sa recikliranom plastikom

Jasno je da klasičan beton ima bolje karakteristike od betona sa recikliranom plastikom. Veliki broj istraživanja usmjerenih na mogućnost primjene betona sa recikliranom plastikom su više posljedica želje da se smanji uticaj na životnu sredinu nego li da se pronađe imperiorniji beton. 

Obradljivost betonske smješe

Obradljivost tj. konzistencija betonske smješe je veoma bitna karakteristika betona jer direktno utiče na kvalitet finalnog proizvoda. Pri ugradnji je veoma bitno da beton ima dobru obradljivost da bi se što više olakšala njegova ugradnja i da finalni proizvod ne bi imao defekte koji naručavaju njegove fizičko-mehaničke karakteristike. Istraživanja su pokazala da beton sa recikliranom plastikom ima slabiju obradljivost od klasičnog betona. Ukoliko je mali udio plastike u odnosu na agregat, npr. 10%, razlika u obradljivosti nije značajna. Međutim, sa povećanjem udjela plastike, obradljivost se značajno smanjuje. Kada je udio plastike 50%, obradljivost se smanjuje za više od 80%. 

Težina

Težina betona sa recikliranom plastikom je manja od težine klasičnog betona. Razlika u težini se javlja zbog manje gustine plastike u odnosu na agregat koji mijenja. Razlika u težini je veća u slučaju svježe mješavine nego kod očvrslog betona. 

Čvrstoća betona

Pritisna čvrstoća betona sa recikliranom plastikom je očekivano manja od klasičnog betona. Razlika u pritisnoj čvrstoći varira u zavisnosti od procenta reciklirane plastike u odnosu na agregat. Istraživanja su pokazala da se mijenjanjem do 20% agregata sa recikliranom plastikom pritisna čvrstoća neće značajno smanjiti. Ukoliko pak 50% agregata sa recikliranom plastikom, pritisna čvrstoća se drastično smanjuje, čak 60%. Sličan je scenario i u slučaju čvrstoće na savijenje i čvrstoće na zatezanje. Razlozi za manju čvrstoću betona sa recikliranom plastikom su manja čvrstoća plastike i slabije veze između površine komadića plastike i cementne paste. 

Otpornost na požar

Otpornost na požar betona sa recikliranom plastikom je manja od otpornosti na požar klasičnog betona. I ovdje je slučaj takav da se otpornost na požar smanjuje sa povećanjem udjela reciklirane plastike. Ukoliko je udio plastičnog otpada veći od 30% u odnosu na agregat, pri požaru se oslobađa toksični bijeli dim. Zbog ovoga se beton sa recikliranom plastikom ne preporučuje za unutrašnje radove. 

Zaključak

Beton sa recikliranom plastikom ima slabije fizičko-mehaničke karakteristike od klasičnog betona. Međutim, može biti korišćen ukoliko se odabere manji udio reciklirane plastike.  Na ovaj način se smanjuje težina betona i čuva se dragocjeni prirodni resurs. Veliki problem reciklirane plastike je zapaljivost koja utiče negativno na otpornost betona na požar. Ovo se međutim može riješiti inkapsuliranjem komadića plastike prije dodavanja smješi. Na ovaj način bi se poboljšala otpornost betona na požar i smanjilo toksično dejstvo pri djelovanju požara.

Beton sa recikliranom plastikom bi se mogao koristiti za betonske elemente koji nisu noseći i koji ne zahtijevaju visoku čvrstoću i otpornost na požar. Beton sa recikliranom plastikom ima manje upijanje vode pa se može koristiti za razna popločanja ili drenaže. 


11.01.2021. Gradnja


# beton sa recikliranom plastikom # ekološki beton # životna sredina

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!