Šta je zid sa šupljinom, kako se gradi i koje su mu prednosti

Zid sa šupljinom, poznat i kao dvoslojni zid, se sastoji od dva zidana zida između kojih se nalazi šupljina. Zidovi su povezani horizontalnim čeličnim spojnicama. Zid sa šupljinom može biti zidan sa opekom, betonskim blokom ili kamenom. Uglavnom je debljina zidova sa šupljinom veća od 30cm. 

Istorija zidova sa šupljinom

Zidovi sa šupljinom datiraju još od perioda Stare Grčke i Rimskog Carstva, iako su tada bili veoma rijetki. Njihova šira upotreba se desila početkom 19. vijeka kada su predstavljeni kao alternativa klasičnom zidanom zidu. Od tada pa sve do danas njihova popularnost i upotreba raste. Najviše su prisutni u Velikoj Britaniji.

Izvođenje zidova sa šupljinom

Zid sa šupljinom se sastoji od dva zidana zida, unutrašnjeg i spoljašnjeg, koji su razdvojeni šupljinom koja se kreće od 4cm do 10cm. Uglavnom se donji dio šupljine u visini od nekoliko centimetara ispuni mršavim betonom. Zidovi su međusobno povezani metalnim spojnicama. Nekada su se koristile spojnice od gvožđa, bakra i čelika ali se zbog podložnosti ovih metala koroziji danas koristi nerđajući čelik. Spojnice služe da povežu zidove i da da sistem zida učine stabilnijim. Takvog su oblika da ne dopuštaju vodi da pređe sa jednog zida na drugi već je usmjeravaju da se slije u šupljinu. Postavljaju se na horizontalnom razmaku od 90cm i vertikalnom od 45cm.  

Još jedan bitna stavka kod zida sa šupljinom je postojanje otvora za odvod vode koja se nađe u šupljini. Otvori se nalaze u donjoj zoni spoljašnjeg zida, u ravni mršavog betona. Nalaze se uglavnom na razmaku od jednog metra. Poželjno je ostaviti sporadično i otvore pri vrhu zida da bi se obezbijedila ventilacija

Izolacija zida sa šupljinom

Iako postavljanje izolacije u ranijem periodu nije bio slučaj danas je to obavezno da bi se poboljšala energetska efikasnost objekta. Ukoliko izolacija ne postoji termička provodljivost zida sa šupljinom je veća što znači da će unutar objekta zimi biti hladnije, a ljeti toplije. Kada je u pitanju izgradnja novog zida sa šupljinom izolacija se uglavnom postavlja na spoljašnjoj površini unutrašnjeg zida. Debljina izolacije bi trebala biti malo manja od širine šupljine da bi se omogućila ventilacija. Između izolacije i zida se predlaže postavljanje parne brane. Ukoliko se izoluje stari zid sa šupljinom koji je originalno bio sagrađen bez izolacije, buše se rupe i izolacije se prska unutar šupljine koja se u potpunosti ispunjava.  

Prednosti zidova sa šupljinom

Zid sa šupljinom je odlično rješenje za sprječavanje pojave vlage na unutrašnjem zidu. Spoljašnji zid služi kao zaštita unutrašnjem zidu od vlage. Ukoliko se ipak vlaga nađe u šupljini ona će ili ispariti zbog ventilacije koja se ostvaruje ili će se sliti na dno šupljine i oteći kroz predviđene otvore.

Zid sa šupljinom ima znatno bolje zvučne karakteristika nego ekvivalentan puni zid. Razlog ovome je to što šupljina omogućava apsorpciju zvuka što omogućava veći komfor korisnicima prostora.

Termičke karakteristike zida sa šupljinom su imperiornije u odnosu na ekvivalentan puni zid. Postojanje izolacije dodatno smanjuje termičku provodljivost i povećava energetsku efikasnost. 


13.01.2021. Gradnja


# energetska efikasnost # izolacija # ventilacija # vlaga # zid sa šupljinom

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!