PVC ili metalni oluci

Koji oluk izabrati zavisi od klimatskog područja, geometrije krova, vrste krovnog pokrivača, estetkih i finansijskih zahtjeva, a dilema se najčešće svodi na izbor između PVC ili metalnih oluka. U nastavku pročitajte prednosti i mane PVC i metalnih oluka koje će vam pomoći u donošenju odluke!


PVC oluci

PVC oluci su obično finansijski prihvatljiviji i jednostavniji za ugradnju ali i ekološki neprihvatljiviji.


Proizvodi od polivinil hlorida (PVC) su lagani, lako se sijeku i jednostavno spajaju posebnim lijepkom ili nitnama. Ovakve karakteriske čine PVC oluke jednostavnim za rukovanje. Osim toga, široki asortiman prateće opreme i dodataka (koljena, spojevi, uglovi...) omogućavaju postavku PVC oluka bez poteškoća i bez majstora a ukoliko se dio PVC sistema oluka ošteti zamjena je takođe jednostavan zadatak.


Dodatak hlora vinilu čini PVC izdržljivijim i otpornijim na grebanje. Međutim PVC cijevi se izrađuju u malim debljinama što ih čini krhkim i lomljivim. Zato je preporučljivo korištenje PVC oluka u oblastima umjerene klime, bez obilnih padavina, bez snijega i bez leda.


Procjenjuje se da je životni vijek PVC-a 25 godina nakon čega se samo 3% otpadaka reciklira a dobijeni proizvodi su slabijeg kvaliteta. Prilikom spaljivanja PVC izuzetno zagađuje životnu okolinu. U ekološkom smislu mana PVC oluka jeste i ekološki neprihvatljiv postupak proizvodnje polivinil hlorida za čiju proizvodnju 1t je potrebno 1.8t nafte.


PVC je po dužnom metru profila najeftiniji od svih matreijala koji se koriste za izradu oluka. Međutim prateća oprema i neophodni dodaci su relativno skupi. Ukoliko je krov komplikovan, sa više krovnih ravni i lomova, i ako sistem postavlja profesionalac cijena može dostići cijenu sistema od cinka ili alunuminijuma.

Metalni oluci

U metalne oluke spadaju oluci od pocinkovanog čelika, aluminijuma i bakra.


Oluci od pocinkovanog čelika

Oluci od pocinkovanog čelika su dugotrajni, ekološki prihvatljivi ali izazovni za ugradnju.


Cink reaguje sa vodom i ugljendioksidom iz vazduha pri čemu se na površini pocinkovanog lima stvara prirodna patina koja štiti materijal od korozije i daje mu nepromjenjiv izgled. Ovako patinirani pocinkovani lim odolijeva nepogodama, gradu, velikim temperaturnim razlikama, UV zracima i čini ga odličnim izborom za najsurovije klime.


Životni vijek oluka od pocinkovanog čelika je od 50 do 70 godina a zatim se mogu u potpunosti reciklirati što ih čini ekološki prihvatljivim.


Pocinkovani lim se lako savija i lemi, ali je za ove radnje potrebno majstorsko znanje i vještina. Brojni gotovi dodaci i prateći elementi olakšavaju proces ugradnje ali i dalje bez dobrog majstora postoji opasnost oštećanja pri prvim većim vremenskim nepogodama. Cijena materijala i ugradnje zavisi od kompleksnosti krova ali je generalno skuplja za 15-25% u odnosu na PVC sistem.

Oluci od aluminijuma

Oluci od aluminijuma su najbolji izbor kada su postavljeni visoki estetski zahtjevi i kada se insistira na kvalitetu i dugotrajnosti.


Aluminijski oluci zahtijevaju zaštitu zaštitnim premazima. U fabrici se aluminijski limovi, koji se koriste za izradu oluka, prije profilisanja sa obje strane zaštite temeljnim premazima i poliesterom ili poliamidom. Fabrička prozvodnja omogućava preciznu kontrolu debljine premaza, nivo sjaja, ton boje, tvrdoću boje i razne ostale karakteristike. Zahvaljujući ovakvom načinu proizvodnje aluminijski oluci veoma su otporni, čak i na agresivna okruženja – slana, magla, kondenzacija...


Aluminijski sistemi su naporni za obradu. Međutim kada se cio proces radi mašinski, pomoću savremenih mašina i direktno na gradilištu po principu kontinuiranih aluminijskih sistema, onda nema mane. Mašinsko profilisanje povećava mehaničku otpornost. Oluk može biti dug do 25m čime se obezbjeđuje savršena nepropustljivost, omugućava lakše oticanje vode i što manji nagib pa oluk djeluje kao da je paralelan sa ivicom krova.


Prednosti aluminijuma su njegova dugotrajna izdržljivost, preko 100 godina, veliki izbor boja i raznovrsne mogućnosti profilacije obzirom da se ovaj postupak obavlja mašinski.


Nedstatak aluminijuma je njegova mekoća pa se može deformisati usled nagomilavanja leda zbog čega se ne prpeoručuje u predjelima sa obilnim padavinama i niskim temperaturama. Aluminijum nije pogodan za upotrebu gdje je krovni pokrivač od bakra ili gvožđa jer u kontaktu sa njima korodira.


Zbog kompleksnosti, sisteme oluka od aluminijuma mogu izvoditi samo profesionalci što povećava cijenu radova.

Oluci od bakra

Oluci od bakra su estetski najprihvatljiviji, najdugotrajniji ali i najskuplji.


Bakar traje 2-3 puta duže u odnosu na ostale materijale za oluke. Isto se ponaša i na morskom vazduhu i u urbanoj sredini, otporan je na koroziju i na najsurovije klimatske uslove. U potpunosti je prirodni materija i u velikoj mjeri se reciklira a malo zagađuje okolinu.


Najveća prednost bakarnih oluka je estetika koja podiže vrijednost građevine, a nedostatak cijena koja je za 20-25% skuplja od aluminijumskih oluka. Problem može predstavljati i izvođenje jer zahtijeva vještog majstora koji dobro poznaje tehniku lemljenja metala.

Pažljivim analiziranjem objekta i klimatskih uslova, ali i konsultovanjem profesionalca sigurno ćete izabrati oluk koji zadovoljava sve potrebne tehničke, funkcionalne i estetske zahtjeve.

Crta Pročitajte još

  Sistem sakupljanja kišnice sa krova18.01.2021. Gradnja


# aluminijski oluci # bakarni oluci # oluci # pocinkovani oluci # pvc oluci

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!