Šta su drenažni igla filteri i kako se primjenjuju

Izvođenje iskopa u tlu koje ima podzemne vode zahtijeva upotrebu drenažnih sistema koji služe odvodnji vode i omogućavaju odvijanje iskopa u suvom tlu. Sistem drenažnih igla filtera predstavlja skup velikog broja drenažnih bunara manjeg prečnika koji su povezani na zajedničku vakum pumpu. Najčešće se koristi za iskope srednje veličine, a posebno je pogodan kod iskopa kanala. 

Elementi drenažnog sistema igla filteri


Igla filteri su bunari malog prečnika koji se sastoje od neperforirane cijevi dužine 7-8 m koja je uglavnom prečnika 38 mm i perforirane cijevi dužine 0.7-1 m, prečnika 40-50 mm koja se nalazi na dnu. Igla filteri se postavljaju na bliskom rastojanja tako da formiraju ovojnicu oko iskopa.


Sabirni kolektor je cijev prečnika 150 mm na koju se priključuju igla filter. Priključci za igla filtere se nalaze na rastojanju od 1 m. Pumpa drži sabirni kolektor pod vakumom.


Vakumska pumpa se nalazi na kraju sistema i služi za održavanje vakuma u sistemu i odvodnju vode. 

Instalacija igla filter sistema


Igla filteri se najčešće postavljaju korišćenjem vode pod pritiskom koja kopa kanal ali se mogu postavljati i mehaničkim bušenjem tla. Igla filteri se postavljaju na dubini koja je ispod nivoa vode koja se treba drenirati. Potrebno je da se igla filter postavi tako da je perforirani dio potpuno potopljen u vodi kako vazduh ne bi dospio u sistem. Kod igla filtera najveći problem je održavanje vakuma u sistemu jer ukoliko vazduh dospije u sistem, voda se vraća nazad. Pumpa koja ima zadatak održavanja vakuma u sistemu i odvođenja vode je uglavnom kapaciteta do 30 lit/sek.

Crta Pročitajte još

  Šta je francuska drenaža i kako se izvodi27.01.2021. Gradnja


# drenaža # drenažni igla filteri # iskop tla

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!