Šta su propusti i zašto su značajni u građevinarstvu

Propust je manji građevinski objekat tunelskog tipa koji služi za prolazak jaraka, potoka i kanala ispod drumskih i željezničkih puteva. Oni se obično nalaze na mjestima prirodnih tokova vode i nekada služe i kao manji mostovi. Iako ih veoma malo ljudi primjećuje, oni su veoma bitni za odvodnju prekomjerne vode koja se javlja u kišnom periodu ili tokom topljenja snijega. 

Cjevasti propust

Projektovanje propusta


Propusti se uglanom projektuju tako da budu upravni na puteve koje presijecaju. Prema obliku poprečnog presjeka mogu biti cjevasti, sandučasti ili zasvođeni. Izbor poprečnog presjeka zavisi od visine nasipa koji se nalazi iznad propusta tj. od opterećenja koje djeluje na propust i količine vode koja bi trebala proticati kroz otvor.

Sandučasti poprečni presjeci se koriste kada nasip iznad propusta nije mnogo visok i kada je potrebno omogućiti protok velikoj količini vode. Kružni poprečni presjek se upotrebljava kada se odvode atmosferske vode i kada su nasipi nešto veći.  Ukoliko je potrebno obezbijediti veći protok vode i ukoliko je nasip iznad propusta visok onda su najoptimalnije rješenje zasvođeni propusti.

Svijetla visina propusta treba da je takva da obezbijedi nesmetano održavanje tj. dovoljno prostora za kretanje osobe. Svijetla visina bi se trebala kretati od 1 m do 2 m u zavisnosti od dužine propusta. Što je propust duži to je potrebno obezbijediti veću svijetlu visinu otvora. 

Sandučasti propust

Izgradnja propusta


Propusti se mogu graditi korišćenjem raznih vrsta cijevi (čelične, aluminijumske, betonske, polipropilenske...) ili korišćenjem armiranog betona i ostalih materijala. Izbor materijala zavisi od namjene propusta, opterećenja, zahtijevane trajnosti, uslova izvođenja, troškova i ostalih uticaja.

Cjevasti propusti se obično grade od prefabrikovanih cijevi. Kada su cijevi betonske onda beton mora biti vodonepropustan. Obično su cijevi prečnika od 1 m do 2 m. Sandučasti propusti se obično prave od armiranog betona i većih su dimenzija od cjevastih. Njihova visina može ići do 7 m i uglavnom je debljina zidova i ploča veća od 30 cm. Zasvođeni propusti mogu imati manju debljinu ploče jer imaju povoljniji oblik za primanje opterećenja pa stoga mogu savladati veće raspone.

Dno propusta je nekada potrebno obložiti da bi se izbjegla abrazija materijala. Ovo se radi kada je brzina prolaska vode kroz propust velika i kada postoji opasnost od abrazije dna propusta. Oblaganje se vrši kamenom ili slojem betona koje je otporan na habanje. 

Zasvođeni propust

Značaj propusta

Osnovna uloga propusta je sprječavanje poplava i erozija puteva i nasipa. Ukoliko put presijeca vodeni tok onda je potrebno sagraditi propust koji će da omogući nesmetan protok vode. Osim obezbjeđivanja protoka vode oni služe i za prolazak životinjskog svijeta čime se održava ravnoteža ekosistema na datom području. S obzirom na to da imaju višestruki značaj propusti su veoma bitni pa je potrebno uložiti mnogo truda u njihovo pravilno planiranje, izgradnju i održavanje da bi se izbjegli svi troškovi i posljedice koje bi se javile usljed erozija, oštećenja puteva i narušenje prirodnog staništa.  


01.02.2021. Gradnja


# erozija # kanal # propust

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!