Razlike između stiropora i stirodura

Energetska efikasnost zgrade najviše zavisi od materijala kojim je izolovana. Izbor odgovarajućeg materijala je od presudnog značaja za zadovoljenje traženih performansi izolacije. Često upotrebljivani materijali za izolaciju su stiropor i stirodur. U nastavku ćemo objasniti proces dobijanja ova dva materijala i uporediti njihove glavne karakteristike.

Način proizvodnje

I stiropor i stirodur se dobijaju od polistirena koji predstavlja polimer stirena, jedinjenja koje pripada grupi aromatičnih ugljovodonika. Stirodur se dobija procesom ekstrudiranja polistirena. Ovaj proces dovodi do stvaranja dobro zbijene strukture, strukture zatvorenih ćelija, i glatke površine gotove ploče stirodura. Sa druge strane, stiropor se dobija procesom ekspandiranja polistirena, čime se dobija znatno mekša struktura poznata kao bijeli stiropor.


Čvrstoća na pritisak

Ova karakteristika je bitna kod izolacije površina koje će biti izložene mehaničkim udarima ili po kojim će se hodati, ravni prohodni krovovi, međuspratne tavanice, temelji, itd. Kod izolacije ovih površina preporučuje se upotreba strirodura jer ima znatno veću otpornost na pritisak.

Termička provodljivost

S obzirom da stiropor u sebi sadrži mjehuriće vazduha, njegova toplotna provodljivost je malo veća od toplotne provodljivosti stirodura koji ima zbijenu strukturu. Toplotna provodljivost stiropora iznosi I = 0,035-0,04 W/mK, a toplotna provodljivost stirodura I = 0,025-0,033 W/mK.


Parapropustnost

Ovo je jedna od karakteristika koja je bolja kod stiropora. Naime, stiropor zbog postojanja mjehurića vazduha u strukturi, ima manji otpor na difuziju vodene pare (µ) pa omogućava unutrašnjem prostoru da “diše”. Kod stiropora je otpor na difuziju vodene pare µ = 30-70, dok je kod stirodura µ = 80-250.

Otpornost na dejstvo vode

Struktura zatvorenih ćelija kod stirodura i njegova zbijenost mu omogućavaju otpornost na penetraciju vode. Stiropor, s druge strane, u kontaktu s vodom postaje neupotrebljiv.


Vatrootpornost

Stiropor je negoriv, medjutim u dodiru sa vatrom se topi, pri čemu se oslobađaju štetni gasovi. Stirodur je goriv materijal i može se koristiti samo u situacijama kada se ne traži otpornost na vatru.


Utrošak materijala

Na našem portalu u sekciji KALKULACIJE postoji kalkulator za utrošak materijala pri izrade kontaktnih fasada. On služi da vam da okviran uvid u količinu materijala koja će vam trebati u odnosu na površinu fasade. Korišćenje alatke je veoma jednostavno. Dovoljno je da kao ulazni parametar ukucate površinu fasade koju je potrebno izraditi i dobićete okvirnu količinu materijala koja vam je potrebna. Za sada postoje kalkulatori za izračunavanje utroška materijala za:Kontaktna fasada sa stiroporom - utrošak materijala

Kontaktna fasada sa kamenom vunom - utrošak materijala

Crta Pročitajte još

  Stiropor ili kamena vuna kao izolacija na fasadi

  Šta je koeficijent toplotne provodljivosti

  Šta je koeficijent prolaska toplote10.01.2019. Gradnja


# materijali # stirodur # stiropor

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!