Šta su zidovi dijafragme i koja im je namjena

Zidovi dijafragme su armirano-betonske konstrukcije u obliku zida koje se izvode u tlu duž granice budućeg iskopa temeljne jame. Mogu biti izvođeni na licu mjesta ili korišćenjem prefabrikovanih elemenata. Uglavnom se koriste za obezbjeđenje temeljne jame koja se nalazi u blizini postojećih objekata. Zidovi dijafragme se izvode i u slučajevima kada je dubina temeljne jame velika i kada bi se morala iskopati značajna količina zemlje da bi se napravila stabilna kosina iskopa.

Izvođenje zidova dijafragmi

Zidovi dijafragme se uglavnom izvode u kampadama širine od 2.5 m do 7 m. Prije početka iskopa se obično izvode dvije paralelne armrano-betonske grede koje predstavljaju vođice za iskop. Grede se izvode tako da razmak između njih bude od 1.0 m do 1.5 m. Iskop se vrši korišćenjem bagera sa specijalnim kašikama za ovakvu vrstu iskopa. Iskop se vrši u kampadama. Da bi se privremeno osigurala stabilnost zidova iskopa unutra se sipa bentonitna suspenzija. Nakon što je iskop završen, pristupa se postavljanju armaturnog koša i betoniranju. Betoniranje se vrši korišćenjem cijevi koje se pružaju do dna iskopa. 

Debljina zidova dijafragmi se kreće od 0.5 m do 1.5 m, a dubina može biti veća od 50 m. Mogu da se izvode u gotovo svim vrstama tla, a u zavisnosti od tipa tla se bira odgovarajuća mašina za iskop. Ukoliko je tlo mekše onda se koriste bageri sa hidrauličkom kašikom za kopanje. Ako je potrebno raditi iskop u stijeni onda se koriste specijalni nastavci koji režu stijenu. 

Primjena zidova dijafragmi

- Duboki podrumi

- Podzemne garaže i stanice

- Podvožnjaci

- Pumpne stanice

- Podzemna okna...

Zidovi dijaframe predstavljaju efektno rješenje za velike iskope koji su dublji od 25 m. Visoka cijena izrade ih čini ne baš ekonomičnim. Ovo se međutim može prevazići tako što će se koristiti kao dio konstrukcije objekta.  


03.02.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!