Prva zgrada na svijetu u potpunosti napravljena od betona armiranog kompozitnom karbonskom armaturom

Zgrada Carbonhaus je prva zgrada na svijetu koja je će biti napravljena u potpunosti od betona armiranog sa kompozitnom karbonskom armaturom. Ima dvije etaže i nalazi se u kampusu Tehničkog Univerziteta u Drezdenu. Zgrada ima površinu od 205 kvadrata, a njena izgradanja će koštati oko pet miliona eura. 

Foto: Iurii Vakaliuk, IMB, TU Dresden

Zgradu karakterišu dvije cjeline, prefrabikovani „kvadar“ i dvostruko zakrivljeni betonski krov. Zgrada će sadržati učionicu, laboratoriju, salu za prezentaciju i malu kuhinju. Najveća atrakcija je svakako lagani, zakrivljeni krov koji se elegantno prostire u dužini od 24 metra.

Manfred Curbach, direktor i profesor Instituta Betonskih Konstrukcija na Tehničkom Univerzitetu Drezden, je rekao: „Kada smo prvi put objavili rezultate vezane za beton armiran sa kompozitnom karbonskom armaturom, smijali su nam se i govorili da je to besmisleno“. Ovo je bilo 1998. godine. Danas, poslije 22 godine, uprkos trenutnoj situaciji sa pandemijom, oni grade prvu zgradu sa betonom koji je u potpunosti armiran kompozitnom karbonskom armaturom. 

Foto: Iurii Vakaliuk, IMB, TU Dresden

Šta je kompozitna karbonska armatura

Kompozitna karbonska armatura je proizvod koji se sastoji od karbonskih vlakana i polimera. Karbonska vlakna pružaju čvrstoću i krutost dok polimeri služe da povežu karbonska vlakna. Njihove glavne prednosti u odnosu na čeličnu armaturu je značajno veća čvrstoća, manja težina i povećana trajnost. Karbonska vlakna mogu biti vještačka ili sintetička. Karbonska vlakna koja će se koristiti za izgradnju Carbonhaus-a su dobijena od poliakrilonitrila koji je naftni derivat. 

Upotreba karbonske armature i njene prednosti

Karbonska armatura ima veću trajnost od čelične armature jer je njena otpornost na koroziju veća. Veliki dio betona kod klasično armiranih elemenata ide na zaštitu čelične armature od korozije. Ovo povećava potrošnju betona i težinu konstrukcije koju mora da nosi beton armiran sa čeličnom armaturom. Beton i čelična armatura rade u tandemu ali ne i zajedno. Zbog ovoga dolazi do pukotina u betonu pri čemu se čelična armatura izlaže koroziji.

Kompozitna karbonska armatura ima za četiri puta manju težinu od čelične armature i nije je potrebno štititi sa toliko količine betona koliko je potrebno štititi čeličnu armaturu. Ovo znači da bi se korišćenjem kompozitne karbonske armature mogli izvoditi znatno elegantniji i tanji betonski elementi koji bi kreirali potpuno nove estetske principe.

Dodatna vrijednost kompozitne karbonske armature je i njen manji uticaj na životnu sredinu jer bi se smanjio utrošak betona, a samim tim i cementa. Smatra se da bi se korišćenjem kompozitne karbonske armature količina oslobođenog ugljen-dioksida smanjila za 70%. 08.02.2021. Gradnja


# beton # carbonhaus # karbonska vlakna # kompozitna karbonska armatura

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!