Šta je termalni komfor i kako se kontroliše

Kada ljudi nisu zadovoljni sa termalnim komforom to ne samo da utiče na njihovo zdravlje već utiče i na njihovu produktivnost i osjećaj zadovoljstva na poslu. Termalni komfor se može definisati kao „stanje uma koje je zadovoljno sa termalnim okruženjem“  ili stanje u kojem nekoj osobi nije ni previše hladno ni previše toplo. 

Foto: phsc.co.uk

Termalno okruženje zavisi od mnogo faktora i ne može se jednostavno izraziti u stepenima. Ono ne može zadovoljavajuće biti definisano ni temperaturnim opsegom jer predstavlja lični osjećaj koji se formira na osnovu brojnih kriterijuma. Neko ko hoda uz stepenice i nosi kaput može osjećati vrućinu dok neko ko se nalazi u istom prostoru i sjedi u majici može osjećati hladnoću.

Smatra se da je određeni prostor zadovoljavajućeg termalnog komfora ukoliko se 80% korisnika osjeća prijatno. Ovo znači da jednostavnom anketom možemo saznati da li je određeni prostor termalno prijatan za ljude. 

Foto: researchgate.net

Faktori sredine koji utiču na termalni komfor

Temperatura vazduha sa kojom je osoba u kontaktu je osnovni faktor koji utiče na termalni komfor. Mjeri se termometrom.

Brzina vazduha sa kojom je osoba u kontaktu se mjeru u m/s. Što se vazduh brže kreće to je veća razmjena toplote između osobe i samog vazduha. Zbog ovoga promaje čine da nam bude hladnije.

Radijantna temperatura predstavlja temperaturu čovjekovog okruženja (površine, oprema, sunce...). Ona se uglavnom izražava kao srednja radijantna temperatura koja predstavlja prosječnu temperaturu površina koje okružuju čovjeka.

Relativna vlažnost vazduha predstavlja odnos sadržaja vlage u vazduhu i maksimalne količine vlage koju taj isti vazduh može da sadrži. Ona se izražava u procentima. Što je veća relativna vlažnost prostora to je teže izgubiti toplotu kroz isparenje znoja. 

Foto: ecophon.com

Lični faktori koji utiču na termalni komfor

Odjeća izoluje osobu od okoline i sprječava razmjenu toplote sa okolinom kao i gubljenje toplote usljed isparenja znoja.

Metabolička toplota se proizvodi fizičkom aktivnošću. Statičnoj osobi će uvijek biti hladnije nego osobi koja se kreće.

Zdravstveno stanje kao što je groznica ili grip mogu uticati na to da nam se poremeti standardna temperatura koju naše tijelo održava. 

Foto: cbe.berkeley.edu/

Kako kontrolisati termalni komfor

Termalni komfor se može kontrolisati ili održavati na sljedeće načine:

- Monitoringom i kontrolom okruženja korišćenjem automatizovanih aktivnih sistema grijanja i hlađenja.

- Promjena odjeće radi adaptacije. Zaposlenima se na primjer može dozvoliti da nose različiti tip odjeće u zavisnosti od uslova. Ukoliko im se obezbijede ormarići za čuvanje odjeće oni je mogu po potrebi mijenjati.

- Obezbjeđivanje fleksibilnih radnih sati. Na ovaj način osoba može izbjeći dio dana koji joj ne odgovara.

- Prilagođavanje uslova rada. Na primjer, dozvoljavanje pauze ili skraćenje radnog vremena ukoliko je zaposleni izložen nekim specifičnim uslovima.

- Informisanje ljudi o uslovima koje mogu očekivati na datom mjestu da bi se shodno tome odjevno prilagodili.

- Omogućavanje korišćenja privatnih uređaja kao što su stoni ventilatori ili slične sprave.

- Odvajanje ljudi od opreme koja generiše toplotu kao što je IT oprema, izolovanje instalacionih cijevi, sprječavanje promaje... 


10.02.2021. Gradnja


# relativna vlažnost # temperatura # termalni komfor

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!