Kako se mostovi dijele po tipu noseće konstrukcije

Mostovi su građevinske konstrukcije koje uglavnom spajaju dvije obale, premošćavaju prirodne i vještačke prepreke i služe za prolaz ljudi i vozila. Prvi mostovi su se gradili od drveta i kamena, a kako je napredovala tehnologija i industrija, korišćeni su beton, čelik i ostali materijali. Mostovi se dijele prema materijalu od kojeg su napravljeni, prema poprečnom presjeku, tipu noseće konstrukcije, rasponu itd. U nastavku nabrajamo osnovne tipove mostova po tipu noseće konstrukcije. 

Gredni mostovi

Gredni sistem kod mostova je najosnovniji tip noseće konstrukcije mosta. Najjednostavniji gredni most se sastoji od dva oporca tj. stuba na jednom i drugom na koje su oslonjeni gredni elementi koji nose kolovoz. Oni mogu biti betonski ili čelični. Ukoliko su čelični, uglavnom su čelični nosači I-poprečnog presjeka. Kada su betonski onda je poprečni presjek nosača najčešće kutijasti. Razlog korišćenja ovih poprečnih presjeka je smanjenje sopstvene težine nosača i postizanje najefikasnijeg poprečnog presjeka po pitanju nosivosti. 

Gredni most

Lučni mostovi

Nakon grednih mostova, lučni mostovi su najstarija vrsta mostova. Oni su nastali zbog potrebe savladavanja većih raspona koji se nisu mogli savladati sa grednim sistemom. Oni su u prošlosti građeni sa kamenom i danas mnogi takvi mostovi predstavljaju kulturno-istorijsko bogatstvo. Oblik luka je veoma pogodan za prenošenje vertikalnog opterećenja jer su momenti savijanja znatno manji od momenata savijanja kod grednog sistema. Kod luka su dominantne sile pritiska, pa je zbog ovoga moguće savladati velike raspone sa mnogo manjim poprečnim presjecima nosača nego što je to slučaj kod grednog sistema. Međutim, kod lučnih mostova se u oporcima tj. krajnjim stubovima javljaju horizontalne sile pa je potrebno da oni budu stabilni. Kolovozna konstrukcija se može nalaziti iznad luka, a može biti i ovješana. 

Lučni mostovi

Rešetkasti mostovi

Rešetkasti nosači su gotovo uvijek napravljeni od čelika. Rešetkasti mostovi se sastoje od rešetkastih nosača koji su sposobni premostiti velike raspone zbog svog specifičnog oblika. Ovi mostovi su u suštini gredni mostovi kod kojih su nosači čelilne rešetke. Proizvodnja rešetkastih nosača je relativno jednostavna, a i njihova ugradnja nije komplikovana, pa je ova vrsta mosta ekonomična. Oblik rešetkastog nosača može biti različit, sve u zavisnosti od raspona koje premošćavaju. 

Rešetkasti most

Kablovski mostovi

Kablovski mostovi su uglavnom kontinulani nosači koji na sredini raspona imaju pilone od kojih se kablovi protežu dijagonalno i pridržavaju kolovoznu konstrukciju. Kablovi pridržavaju kolovoznu konstrukciju i omogućavaju da ona bude elegantnija tj. da ima manji poprečni presjek. Oni su takođe nastali iz potrebe savladavanja većih raspona. Čelični kablovi imaju veoma veliku nosivost na zatezanja pa kablovski mostovi obezbjeđuju veoma veliku nosivost kada je u pitanju saobraćajno opterećenje. Njihova mana je to što su fleksibilni i najveća opasnost im prijeti od vjetra. Zbog ovoga su prilično kompleksni za projektovanje jer se u obzir moraju uzeti svi parametri kao što su jačina vjetra, temperatura, količina padavina itd. 

Kablovski most

Ovješani mostovi

Ovješani mostovi su mostovi koji imaju visoke pilone koji su povezani čeličnim kablovima. Za kablove su vezane čelične vješaljke koje nose kolovoznu konstrukciju. Čelični kablovi moraju biti ankerisani na jednom i drugom kraju mosta. Ovakvi mostovi mogu savladati veoma velike raspone sa veoma elegantnom i olakšanom konstrukcijom. Kao i kablovski mostovi, moraju biti pažljivo proračunati zbog njihove fleksibilnosti i osjetljivosti na dejstvo vjetra. 

Ovješani most

Konzolni mostovi

Konzolni mostovi su mostovi kod kojih kolovoznu konstrukciju nose konzolni nosači. Konzolni nosač je nosač koji se oslanja samo na jednom kraju i slobodno se horizontalno proteže. Kada se savladavaju manji rasponi konzolni nosači mogu biti klasični gredni nosači (sandučasti, I-nosač itd.), a kada je potrebno savladati veće dužine, onda su oni uvijek čelične rešetke ili sandučasti prednapregnuti nosači. 

Konzolni most


22.02.2021. Gradnja


# gredni mostovi # kablovski mostovi # konzolni mostovi # most # noseća konstrukcija # ovješani mostovi # podjela mostova # rešetkasti mostovi

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!