Šta je bitumenska emulzija i gdje se primjenjuje

Bitumenska emulzija je mješavina bitumena i vode. Ona se najčešće koristi pri izradi puteva kao i pri njihovom održavanju i popravkama. Osnovna funkcija joj je povezivanje slojeva kod izrade puteva, a koristi se i kao hidroizolacija. Bitumen je naftni derivat pa se kao takav ne rastvara u vodi. Da bi se ovo prevazišlo i dobila se bitumenska emulzija, vodi se dodaje emulgator prije dodavanja bitumena. Emulgator razbija bitumen na fine kapljice koje su potopljene u vodi i na taj način se dobija tečni proizvod. 

Kako se dobija bitumenska emulzija

Proces dobijanja bitumenske emulzije je prilično jednostavan i sastoji se iz dvije faze. U prvoj fazi se voda miješa sa odgovarajućim emulgatorima i ostalim hemijskim agensima. U drugoj fazi se mješavini dodaje bitumen. Količina bitumena koji se dodaje vodi se kreće od 40% do 70%, sve u zavisnosti od namjene bitumenske emulzije. Ova smješa se zatim pumpa u koloidni mlin koji dijeli bitumen na sitne kapljice. Prosječan prečnik kapljica je oko 2 mikrona. Emulgator služi kao omotač ovim sitnim kapljicama i sprječava ih da se ponovo spoje. 

Gdje se koristi

Bitumenske emulzije su se počele koristiti u 20. vijeku i tada su se koristile isključivo za prskanje kod izrade puteva dok se danas koriste i za miješanje sa agregatom. Najčešće se upotrebljava kao veza između dva asfaltna sloja kod izrade puteva. Upotrebom bitumenske emulzije se povećava otpornost i trajnost puteva. One su veoma korisne kod popravki oštećenja kod puteva kada se miješaju sa agregatom. Mogu se koristiti i pri kišovitom vremenu. Osim što se koriste kod izrade i popravke puteva, mogu se koristiti i za osiguranje kosina, najčešće u pustinjama.  

Vrste bitumenske emulzije

U zavisnosti od naelektrisanosti bitumenske emulzije se dijele na katjonske i anjonske. Kod anjonskih su čestice negativno nalelektrisane i uglavnom se koriste za prskanje podloge krečnjačkog porijekla i kao veza između dva asfaltna sloja kod kolovoza. Katjonske bitumenske emulzije imaju pozitivno naelektrisane čestice i koriste se za prskanje kamenih agregata kisjelog porijekla kao što su pješčari, graniti itd. One se koriste i za prskanje podloge kao i za površinsku obradu.


Prema vremenu sušenja, bitumenske emulzije se dijele na brzo sušeće, sporo sušeće i srednje sušeće emulzije. Razlika je u vremenu koje treba vodi da ispari iz emulzije. Brzo sušeće emulzije se koriste za prskanje površine puteva. Srednje sušeće se koriste za miješanje sa krupnijim agregatom dok se sporo sušeće koriste za miješanje sa finim agregatom. 

03.03.2021. Gradnja


# asfalt # bitumen # bitumenska emulzija # putevi

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!