Da li vam se svidja novo rješenje hotela Vir u Virpazaru

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Na nedavno sprovedenoj anketi povodom izdavanja saglasnosti na idejno rješenje rekonstrukcije Hotela Vir na urbanističkoj parceli broj 100, KO Boljevići u Opštini Bar, rezultat na postavljeno pitanje Da li vam se svidja novo rješenje hotela Vir u Virpazaru je 54% za DA i 46% za NE, ukupan broj anketiranih je 105 osoba.

Nadležni organ, tj. minisatrstvo je izdalo saglasnost na rješenje koje se zasniva na urbanističko-tehničkim uslovima gdje  je dozvoljena spratnost 5 (pet) etaža i povećanje bruto građevinske površine do 4 260,90 m2 i konzervatorskim uslovima prema smjernicama studije zaštite kulturnih dobara.  Zbog specifične konfiguracije terena na kojoj se nalaze ovi objekti od kojih neki predstavljaju potencijalno nepokretno kulturno dobro, kao i činjenice da se nalaze u obuhvatu zaštićene okoline nepokretnog kulturnog dobra utvrdjenja Besac, svaka gradnja novih objekata bi devalvirala sveukupne vrijednosti postojećih objekata, pa je iz tog razloga u ovoj zoni isključena mogućnost planiranja novih objekata. Kvalitet ovog prostora  je njegova neposredna blizina Skadarskog jezera, objekata kulturne baštine i najatraktivnija smjena pejzaža.

Foto: lakeview-virpazar

Rezultat ankete na predočeno rješenje pokazuje podvojeno viđenje kvaliteta novog rješenja.

Među anketiranim koji su se izjasnili odogovorom NE su većinski arhitekte koji podrobnije i iskustvenije razumiju prirodu problema. Takođe, ne treba isključiti ni studije i prijedloge koji su izrađivani u prethodnim decenijama da posluže u svrhu valorizacije kulturnog nasljeđa Skadarskog jezera. Zasnovane na autentičnom graditeljskom nasljeđu, strukturama, tipologijama, materijalizaciji, organizaciji pokušavale su stvoriti kontinuitet graditeljstva i spriječiti dalju devastaciju istog. 

Foto: lakeview-virpazar

Naselje Virpazar je malo mjesto  koje se prvi put pominje 1242. godine u povelji kralja Vladislava. Poziconirano na ušću dviju rijeka, Crmnice i Limljana, iz kojih dalje teče Virištica i uliva se u Skadarsko jezero, Virpazar je krajem 19. vijeka postao mjesto trgovine. Ono što je karakterisalo arhitektonsku strukturu naselja su bile kuće sa podrumom i spratom, gdje se na nižem nivou obavljala trgovina a sprat je služio stanovanju. Pored ovakvih kuća dualne namjene, postojale su bondručare i doganje, drveni objekti namjeneni isključivo trgovini.

Kuće u Virpazaru su stilski mediteransko-orijentalni tip kuća koja ima odlike sojenice zbog neposrednog prisustva jezera i plavljenaja kada je veći vodostaj. Ono što karakteriše ove kuće je da su strme, sa vanjskim stepeništem i masivnim, kamenim stubovima. Trenutno strukturu grada čini oko tridesetak kuća, uglavnom u linearnoj formaciji formirajući ulične frontove, pjacete i šetališta. 

Ono što karakteriše Stari hotel Vir je da je  odražavao i suštinski integrisao konfiguracijski i strukturalno osobine samog naselja - kuće, kako svojom spratnošću, volumetrijom, materijalnošću, organizacijom, nastavljajući se na tradicionalne arhitektonske strukture Skadarskog basena.

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Kao smjernice za izgradnju novih objekata koje su izrađivale nadležne institucije insistiralo se da se kao takvi po svom arhitektonskom izrazu uklapaju u postojeći ambijent, tj. izbjegavanje banalnog podražavanja arhitektonskih elemenata i okolnih objekata i da novi objekti prate nasljeđenu morfološku strukturu, spratnosti prizemlje, prizemlje i sprat do prizemlje i dva sprata sa kosim krovnim površinama, poželjno do 22 stepena. Visinu objekta je nužno uskladiti sa opštom slikom naselja i nesmetanim vizurama, a arhitektonski volumeni moraju biti pažljivo projektovani s ciljem postizanja jedne homogene cjeline

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot

Kako predloženo rješenje ne odgovara na predložene smjernice i ne poštuje graditeljsko nasljeđe, nije iznenađujuće što su arhitekte mahom glasale za NE.

Savremene potrebe hotelijerstva i turizma, podizanje kvaliteta ponude različitim sadržajima i uslugama, kao i unapređenje postojećih struktura su neizostavni faktor koji utiče na projektovanje i rekonstrukciju postojećih objekata ali uz MNOGO studiozniji i analitičniji pristup koji će se zasnivati na tradicionalnom graditeljstvu i dodatno ga valorizovati a ne potirati.  

Fotografija: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/ Idejno rješenje/ DOM XXI/ Screenshot


09.03.2021. Gradnja


# anketa # hotel # rekonstrukcija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!