Energetski i ekološki razvoj aerodroma Nikola Tesla

Već godinu dana na aerodromu Nikola Tesla radi se na modernizaciji i proširenju kapaciteta u vrijednosti od 736 miliona eura. Uveliko se radi na projektu koji se tiču ekološki održivog razvoja i poslovanja, s namjerom da se smanji štetan uticaj aerodroma na okruženje u pogledu emisije  gasova, protoka otpadnih voda i čvrstog otpada. Cilj je da se uz korišćenje obnovljivih i učinkovitijih energenata poboljša energetska politika sistema.

Planiranom intervencijom će se proizvoditi toplotna energija, kao i električna energija iz sunca, a uz to će se prerađivati čvrsti otpad i otpadne vode.

U toku su radovi na izgradnji novog energetskog postrojenja za toplanu i proizvodnju i distribuciju električne energije. Planirana intervencija će ostvariti prelazak sa teških goriva na ekološki učinkovitije izvore energije i smanjenje emisije štetnih gasova.

Uz ove aktivnosti priprema se i  tehničke dokumentacije za izgradnju solarnog postrojenja za električnu energiju čiji će radovi započeti sredinom 2021. godine. Aktuelnim trendom se želi napraviti samostalnost i ekonomska ušteda, a ujedno se namjerava racionalizovati upotreba prirodnih resursa.

To podrazumjeva i rješavanje pitanja otpada , pa se uveliko gradi postrojenja za upravljanje čvrstim otpadom u javnoj zoni aerodroma. Pored ovog planirana je izgradnja postrojenja za preradu čvrstog otpada u obezbjeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma. Kako se projektom žele postići standardi ekološke gradnje aerodrom planira i izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, kao i uvođenje inovativnog sistema za ponovnu upotrebu vode.

Budući izgled putničkog terminala

Fotografija: Belgrade Airport

Kompletna izgradnja nove vatrogasno-spasilačke baze sa pristupnim i manipulativnim površinama unapređuje direktan pristup uzlazno-spustnoj stazi i sistemu rulnih staza. Predviđeno je da se vatrogasno-spasilačka baza integriše inovativnim sistemom za ponovnu upotrebu vode.

Budući izgled C-izlaza 

Fotografija: Belgrade Airport

1. fazom je predviđeno proširenje pristanišne zgrade . Ujedno, rekonstrukcijom putničkog terminala će se proširiti i fingerski hodnik C sa dodatnih 8 izlaza za ukrcavanje u avion, koji će imati avio-mostove - 5 izlaza za ukrcavanje putnika na otvorene parking pozicije i dodatni krovni koridor za putnike u dolasku.  Platforma C kao i rulne staze F se zajedno prostiru na 47.000 kvadratnih metara pri čemu je je za uskotrupne avione obezbjeđeno 7 novih parking pozicija tako da se dva mogu kombinovati i služiti širokotrupnim avionima.

Fotografija: Belgrade Airport

U toku su pripremni radovi na izgradnji umetnute uzletno-sletne staze u dužini od 3,5 km, kao i izgradnja novih rulnih staza gdje su pojedine projektovane kao rulne staze za brz izlazak letjelica sa uzletno-sletne staze koje nisu ranije postojale.

Započetu prvu fazu proširenja platformi predstavlja i izgradnja platforme E i površine oko 25.000 kvadratnih metara, naspram postojećeg robno-carinskog terminala, optimizujući kapacitet za prihvat aviona na udaljenim parking pozicijama.

Predviđa se i gradnje nove platforme za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja na površini od oko 25.500 m².

Započinje se sa rekonstrukcijom pristupnih puteva, izgradnjom novih parkirališta, dogradnjom i reorganizacijom kolovoznih traka, kao i preoblikovanje pristupnog platoa ispred putničkog terminala. Time se ostvaruje brži pristup i protok za taksi vozila, gradske autobuse, vozila koja obslužuju putnike, te se udvostručava  kapacitet za kratkotrajno parkiranje vozila. 

Fotografija: Belgrade Airport

Nova centralna putnička zona

Već je završeno preuređenje i modernizacija cjelokupne centralne zone za boravak putnika prije ukrcavanja na let gdje se putnicima nakon pasoške kontrole, omogućava modernizovani free shop na većoj površini, zatim tzv. Teslin trg u okviru kojeg se putnicima stavlja na raspolaganju nova zona za odmor, novi restoran i kafe bar, gaming zona itd. 

Planirani završetak radova na modernizaciji i proširenju aerodroma je 2022.

Fotografija: Belgrade Airport

Fotografija: Belgrade Airport


09.03.2021. Gradnja


# aerodrom # energetska efikasnost # održiva gradnja # održivi razvoj

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!