Put od reciklirane plastike za pametne gradove

Razvijanje koncepta pametnih gradova brzo mijenja način na koji se krećemo, živimo i radimo. Širom svijeta se gotovo svakodnevno javljaju nove inicijative i inovacije koje su usmjerene na smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu i stvaranje održivih gradova. Jedna od takvih inovacija je put koji nije napravljen od betona i asfalta već od reciklirane plastike. 

Foto: PlasticRoad

Od plastičnog otpada do recikliranih plastičnih puteva

Plastični otpad predstavlja jedan od najozbiljnijih problema današnjice. Najveći izvor plastičnog otpada predstavljaju ambalaže koje predstavljaju oko 50% plastičnog otpada. Pretpostavlja se da ovaj sektor generiše 141 milion tona otpadne plastike.

Jedinstvena i inovativna ideja građenja puteva od reciklirane plastike utiče na smanjenje plastičnog otpada kojeg je svakog dana sve više. Ideja je nastala kao odgovor na zahtjeve koje bi putevi u pametnim gradovima trebali zadovoljiti. Putevi budućnosti bi trebali imati duži vijek trajanja, kraće vrijeme izgradnje i biti održiviji i ekonomičniji. Reciklirana plastika se nametnula kao rješenje koje bi moglo zadovoljiti sve potrebe. 

Plastični putevi su cirkularni i modularni

Putevi od plastike se sastoje od cirkularnih i modularnih elemenata napravljenih od plastike. Jedna jedinica se sastoji od gornje ploče, podkonstrukcije i potpornih profila. Između gornje i donje ploče se nalazi prazan prostor koji omogućava prihvatanje kišnice. Ovaj prazan prostor ima prelivne otvore koji omogućavaju prelivanje prekomjerne kišnice u okolno zemljište. Potporni profili su oblikovani tako da spriječe klizanje puta po površini, a ispod njih je pozicioniran geotekstil koji omogućava filtraciju vode u tlo. Gornja ploča je obložena sa  habajućim slojem koji omogućava zadovoljavajuće prijanjanje. Gornji sloj takođe sprječava oslobađanje mikročestica plastike, i štiti put od uticaja sunca i saobraćajnog opterećenja.

Modularne jedinice se sklapaju „klik-klak“ vezom. Ovo ih čini veoma lakim za ugradnju i za zamjenu nakon isteka roka trajanja koji iznosi 30 godina. Put od plastike ne zahtijeva mnogo održavanja jer je veoma otporan na habanje i oštećenja. Zamjena jedinica je jednostavna zbog jednostavnog sistema spajanja pa ih je lako zamijeniti ukoliko je potrebno. Nakon zamjene se mogu lako reciklirati što ih čini veoma održivim rješenjem za izgradnju puteva. 

Prednosti puteva od plastike

- Prefabrikovana konstrukcija koja je četiri puta lakša od tradicionalnog asfaltnog puta

- Brža izgradnja i manji troškovi održavanja

- Duži vijek trajanja, dva do tri puta duži od tradicionalnog puta

- Put koji je otporan na vremenske uslove

- Održivije rješenje. Put se pravi od 100% reciklirane plastike koja je u potpunosti ponovo upotrebljiva što je u skladu sa cirkularnom ekonomijom

- Unutrašnja šupljina služi za prihvatanje vode ili sprovođenje instalacija

- Doprinosi smanjenju gobalnog problema koji se tiče plastičnog otpada

 10.03.2021. Gradnja


# modularna gradnja # održiva gradnja # put od plastike # reciklirana plastika

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!