Pametni uređaj za zaštitu postojećih zgrada od zemljotresa

I-PRO 1 je prvi pametni uređaj koji služi za zaštitu postojećih zgrada od zemljotresa. Proizvela ga je startap kompanija ISAAC koja se nalazi u Milanu i bavi se pametnim tehnologijama koje štite od zemljotresa. Firma postoji od 2018. godine i zaslužna je za proizvodnju prvog pametnog uređaja za zaštitu postojećih zgrada od zemljotresa. U 2020. godini su u Italiji prepoznati kao jedna od 10 najboljih startap firmi. 

Foto: isaacantisismica.com

Otpornost zgrada na zemljotrese

Poznato je da se prilikom zemljotresa u objektima formiraju horizontalne sile i pomjeranja koje, ukoliko pređu dozvoljenu granicu, dovode do oštećenja i u najgorem slučaju rušenja objekta. Da bi zgrada bila otporna na zemljotres potrebno je dizajnirati po tačno utvrđenim projektantskim pravilima koja nalažu važeći pravilnici u zemlji. Problem je međutim što se pravilnici sa razvojem tehnologije i nauke mijenjaju pa npr. zgrada koja je isprojektovana 60-tih godina ne bi zadovoljila današnje standarde. Još jedan kritičan element u procesu nastanka jedne zgrade je kvalitet izvođenja kao i kvalitet ugrađenog materijala koji mora biti u skladu sa projektantskim rješenjem.


Proces obezbjeđivanja seizmičke otpornosti zgrade je kompleksan i zavisi od više faktora koji moraju biti usaglašeni sa zakonskom regulativom i pravilnicima. Da bi se postigla maksimalna otpornost zgrada na zemljotrese svaki korak, od projektovanja, preko revizije, do izvođenja i nadzora mora biti odrađen u skladu sa dobrom praksom. Na ovim poljima se konstantno pravi napredak, međutim, malo pomaka je napravljeno na polju seizmičke zaštite postojećih zgrada. Upravo je na ovo usmjereno djelovanje firme ISAAC koja je prva osmislila, proizvela i patentirala pametni uređaj koji pomaže zaštiti postojećih zgrada od zemljotresa. 

Foto: isaacantisismica.com

Kako funkcioniše I-PRO 1

Uređaj se postavlja na krovu i tokom zemljotresa bilježi horizontalna pomjeranja zgrade na osnovu kojih u realnom vremenu proračunava koju silu treba generisati da bi smanjio oscilacije i umanjio oštećenja. Uređaj ima centralizovani sistem i dobija informacije o pomjeranjima od senzora koji su raspoređeni po zidovima zgrade da bi što preciznije odredio koju silu je potrebno generisati. Inercijalna sila koju generiše u velikoj mjeri prigušuje sile koje se formiraju od zemljotresa i na taj način se smanjuju oscilacije i oštećenja na zgradi. 

Foto: isaacantisismica.com

Ugradnja uređaja I-PRO 1

Uređaj je standarnih dimenzija i težine, a u zavisnosti od veličine zgrade samo se mijenja broj ugrađenih uređaja. Tokom postavljanja uređaja i senzora stanari zgrade ne moraju napuštati svoje stanove što čini ovo rješenje veoma praktičnim. Rješenje je takvo da ne naružava arhitekturu zgrade na koju se postavlja. Kada se sistem postavi on konstantno vrši monitoring zgrade i bilježi bilo kakve anomalije koje zahtijevaju intervencije. 17.03.2021. Gradnja


# I-PRO 1 # pametni uređaj za zaštitu od zemljotresa

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!