Opština Bar sufinansira odnovu fasada do 20 000€

Opština Bar finansiraće adaptaciju fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u Baru do 50% troškova predračunske vrijednosti radova, a najviše do 20.000€. Na ovaj način Opština stanarima značajno olakšava troškove rekonstrukcije objekata u kojima žive i pomaže da poboljšaju uslove stanovanja, i time dodatno uređuje i uljepšava izgled grada.
Rok za dostavljanje prijava je 8. april ove godine, a službama su počele da pristižu i prve prijave skupština stanara.

Fotografija: Opština Bar

Sufinansiranje je namijenjeno za adaptacije koje se izvode u cjelini, na zgradama kao arhitektonskim cjelinama, ili u okviru funkcionalne cjeline kao što je jedan ili više ulaza na zgradi.

Nakon pristizanja prijava biće izvršeno rangiranje i utvrđena lista prioriteta po kriterijumima navedenim u konkursu. Osnovni kriterijumi za utvrđivanje liste prioriteta su: lokacija zgrade, građevinsko stanje fasade u odnosu na stepen oštećenja, godina izgradnje zgrade – starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama i procjena hitnosti obnove fasade s obzirom na stanje. Sredstva koja budu odobrena moraju biti iskorišćena do kraja tekuće godine.

Konkurs za sufinansiranje adaptacije fasada stambenih i stambeno-poslovnih objekata na teritoriji barske opštine objavljen je na web sajtu Opštine www.bar.me, a detaljne informacije o kriterijumima i načinu prijave sugrađani mogu dobiti u Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, slanjem upita na e-mail sekretarijat.ksp@bar.me i putem telefona 030/311-561.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom za ovu namjenu je 100.000€.
Više o procesu sufinansiranja možete pročitati na fotografijama u nastavku.

Fotografija: Opština Bar

Fotografija: Opština Bar

Fotografija: Opština Bar

Fotografija: Opština Bar

Fotografija: Opština Bar

Fotografija: Opština Bar

Fotografija: Opština Bar

Fotografija: Opština Bar

Fotografija: Opština Bar


15.03.2021. Gradnja


# Bar # fasada # poslovna zgrada # stambena zgrada # sufinansiranje

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!