EBRD kreditira domaćinstva u Crnoj Gori za ulaganje u poboljšanje energetske efikasnosti

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenuće novi Program za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) u Crnoj Gori, koji će obezbijediti kreditiranje domaćinstava u cilju unaprijeđenja energetske efikasnosti.

Šef EBRD kancelarije u Podgorici, Jaap Sprey, kazao je da će se putem kreditne linije za zeleno finansiranje obezbijediti sredstva lokalnim partnerskim bankama, koja će potom biti dostupna domaćinstvima koja žele da manje troše i budu energetski efikasnija.

foto: www.ebrdgeff.com

“U ovom trenutku imamo dostupno 85 miliona EUR. Nije iznenađujuće da je 80 miliona već iskorišćeno, imajući u vidu veliku potražnju. Sada smo proširili program na 135 miliona EUR, tako da će mnogo više sredstava biti dostupno državama, uključujući i Crnu Goru”, kazao je Sprey na predstavljanju Programa putem Zoom platforme.

Finansiranje putem GEFF-a u Crnoj Gori je obezbjeđeno kroz Crnogorsku komercijalnu banku (CKB), članicu OTP grupe. Banka se prijavila kao prva partnerska finansijska institucija u zemlji, sa kreditnom linijom od dva miliona EUR za dalje kreditiranje domaćinstava.

Ulaganja će pomoći domaćinstvima da postanu energetski efikasnija, da smanje emisiju štetnih gasova kojima se doprinosi stvaranju efekta staklene bašte i poboljšaju životni standard. Kreditnom linijom bi, osim domaćinstava, benefite trebalo da osjete i preduzeća koja proizvode ili prodaju energetski efikasnu tehnologiju. 

“Proizvođači energetski efikasnih proizvoda, servisa i tehnologija, moći će svoje usluge da predstave potrošačima na bolji način, tada da na taj način razvijamo takođe i tržište za energetski efikasne tehnologije i usluge”, rekao je Sprey.

Programom je predviđeno finansiranje na tržištima Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

foto: medium.com

GEFF se na Zapadnom Balkanu implementira u okviru Regionalnog programa za energetsku efikasnost (REEP Plus). Podržan je grant sredstvima Evropske unije (EU), Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Saveznog ministarstva finansija Austrije (BMF). Šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Hermann Spitz, kazao je da je svima potrebna zajednička posvećenost i djelovanje kako bi se promijenilo potrošačko ponašanje. “Moramo svjesno da smanjimo naše korišćenje energije i koristimo održivije načine prevoza”, smatra Spitz.

On je kazao da snažno vjeruje da ekonomski razvoj i zelene prakse idu ruku pod ruku i osnažuju se međusobno. Energetska efikasnost se često opisuje kao najveći izvor energije, konkurentna je i široko dostupna. “Korišćenje energije na efikasan način smanjuje emisiju ugljed-dioksida, pomaže razvoj inovacija i otvaranje novih radnih mjesta. To je princip EU koja ima ambiciozne ciljeve uštede energije do 2030. godine”, naveo je Spitz.

On je kazao da je EU opredijelila 30 miliona EUR za REEP Plus, koji finansira investicije u rezidencijalnom i stambenom sektoru u Zapadnom Balkanu.“Taj sektor predstavlja 34 odsto cjelokupne potrošnje energije u Crnoj Gori, zajedno sa sektorom transporta. Podrška EU će omogućiti građanima Crne Groe da daju svoj doprinos zajedničkom cilju energetske efikasnosti”, ocijenio je Spitz. On je kazao da se mogu zamijeniti vrata, prozori i bojleri, a kuće i stanovi opremiti toplotnom izolacijom.

Prema riječima Spitza, Crna Gora je predvodnik na Zapadnom Balkanu u toj oblasti i veoma je napredovala po pitanju usklađivanja sa zakonima u vezi sa energetskom efikasnošću EU. “Crna Gora mora i dalje da podstiče i privatno i javno finasiranje u mjeri energetske efikasnosti”, dodao je Spitz.

Državni sekretar za energetiku i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija, Marko Perunović, rekao je da je EBRD pouzdan partner Vladi, naročito u oblasti energetike i energetske efikasnosti. “Politika energetske efikasnosti Crne Gore zasnovana je na okvirima EU i njenim direktivama i propisima, koji su prenijeti u naše zakonodavstvo. Uz razvoj pravnog okvira neophodno je kreirati i uslove za implementaciju projekata, uključivanje drugih subjekata, kao što je biznis sektor”, dodao je Perunović.

On smatra da je za banke važno da prepoznaju energetsku efiakasnost kao priliku da povećaju portfolio i kreiraju nove proizvode koji mogu biti interesantni građanima i preduzećima. “Crna Gora će, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, imati određene podsticaje za podršku impelementaciji projekata u domenu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije”, kazao je Perunović.

Prema njegovim riječima, jako je važno da svi relevantni subjekti, posebno u ekonomskom i bankarskom sektoru, postanu aktivniji u toj oblasti. “Važno je prenijeti dobre prakse koje se odnose na implementaciju projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru, na privatni”, kazao je Perunović.

Izvršni direktor CKB-a, Pal Kovacs, rekao je da su izuzetno zadovoljni što su prva banka u Crnoj Gori koja se pridružila GEFF programu i koja podstiče “zeleno” kreditiranje u zemlji. “Sa EBRD, kao partnerom, podržaćemo naše klijente podsticajnim kreditnim linijama za ulaganja u energetsku efikasnost u njihovim domovima, kako bismo ih učinili isplativijim i udobnijim“, poručio je Kovacs.

Do sada je oko sedam hiljada domaćinstava na Zapadnom Balkanu poboljšalo svoju energetsku efikasnost zahvaljujući GEFF-u.


20.03.2021. Gradnja


# ebrd # energetska efikasnost # energija # eu

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!