Vrste geotekstila i njegova primjena u građevinarstvu

Geotekstil je propustljiv sintetički materijal koji se dobija od polipropilena, poliestra, polietilena, najlona, polivinil hlorida (PVC) ili od mješavine ovih materijala. U zavisnosti od tipa materijala i načina proizvodnje, geotekstili mogu imati različite fizičko-mehaničke karakteristike i primjene. Uglavnom se primjenjuju za pregrađivanja tla, drenažu i filtriranje, ojačanje i povećanje stabilnosti tla itd.  

Vrste geotekstila

Tkani geotekstil se dobija korišćenjem tehnike tkanja koja je slična onoj koja se koristi za tkanje tkanine za odjeću. Pojavnost ovakvog geotekstila karakterišu dva paralelna seta prediva koji su upravna jedan na drugi.

Netkani geotekstil se dobija kada se predivo spaja termičkim ili hemijskim putem i presuje se prolaskom kroz valjke nakon čega se dobija relativno tanak materijal.

Plateni geotekstil se dobija formiranjem serije petlji od prediva uz korišćenje različitih tehnika pletenja.

Osim ove tri vrste geotekstila postoje još: geomreže, geoćelije, geomembrane, geokompoziti itd. Sve ove vrste se koriste za različite primjene. 

Geotekstil za pregrađivanje tla

Ovakva primjena geotekstila se uglavnom javlja kod izrade puteva i željeznica gdje postoji više slojeva tla. U ovim slučajevima se geotekstil postavlja između slojeva da bi se spriječilo osipanje čestica iz jednog u drugi sloj radi sprječavanja slijeganja. Da bi se npr. spriječilo osipanje agregatnih čestica nasipa u podložno tlo i njihovo rasipanje usljed saobraćajnog opterećenja i vibracija, nasip se od podloge odvaja sa geotekstilom. Pri ovome se mora voditi računa o veličini pora kod geotekstila. One moraju biti takve veličine da spriječe osipanje čestica tla i da ne dozvole da one začepe pore koje služe za filtriranje vode. 

Geotekstil za drenažu i filtraciju

Korišćenje geotekstila za drenažu tla je veoma ekonomično i efikasno rješenje. Kada se drenira određeno tlo najčešće se drenažni kanali ispunjaju krupnijim agregatom da bi se omogućio lakši protok vode. Da bi se spriječilo da čestice dreniranog tla prodru u krupniji agregat i zapuše kanale kojima se kreće vode, agregat se od okolnog tla odvaja slojem geotekstila. Geotekstil onemogućava prodiranje čestica tla u agregat, a u isto vrijeme omogućava nesmetan prodor vode koja se drenira.

Geotekstil za ojačanje i povećanje stailnosti tla

Geotekstil sa velikom čvrstoćom na zatezanje može pomoći povećanju nosivosti tla koje je dobro za primanje sila pritiska ali loše za prijem sila zatezanja. U ovom slučaju geotekstil služi tlu po istom principu po kojem armatura služi betonu.

Geotekstil može biti korišćen kod ojačanja potpornih zidova od armiranog tla. U ovom slučaju se sloj geotekstila postavlja između slojeva tla i povećava njegovu stabilnost.  


22.03.2021. Gradnja


# armirano tlo # drenaža # filtracija # geotekstil # tlo

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!