Međunarodni konkurs za najbolje idejno rješenje Trga golootočkih žrtava u Podgorici

Glavni grad Podgorica raspisao je međunarodni javni poziv za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Trga golootočkih žrtava. Lokacija koja je predmet konkursa se nalazi na jugoistočnom obodu naselja Drač.

Foto: Glavni grad Podgorica

Nakon što je prvi konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje Trga golootočkih žrtava, koji je raspisan u decembru 2019. godine, obustavljen zbog malog interesovanje lokalne arhitektonske scene, Glavni grad je odlučio da ponovo raspiše konkurs, ali ovog puta međunarodni.

U procesu razvoja urbaniteta gradskog područja važan segment predstavljaju otvoreni javni prostori čija je svrha podsticanje građana na socijalnu interakciju i aktivno učešće u društvenom životu. Stoga se od predloženog urbanističko - arhitektonskog rješenja za prostor Trga golootočkih žrtava očekuje da osim ostvarenja visokih ambijentalnih vrijednosti i atraktivnosti dizajna, predvidi mogućnosti za aktivnu upotrebu prostora sa različitim načinima korišćenja koji podržavaju i pospješuju društvene kontakte.

Foto: Glavni grad Podgorica

Poseban značaj ovog prostora predstavlja njegova karakteristika saobraćajnog čvorišta koje ga čini mjestom prvog susreta Podgorice i putnika koji u grad dolaze autobuskim ili željezničkim prevozom. Pa je stoga neophodno dati prijedlog uređenja koji treba da omogući višenamjensko korišćenje prostora – pješačke tokove, mjesta zadržavanja, mjesta susreta, realizaciju različitih aktivnosti i manifestacija, uz adekvatan urbani mobilijar, kao i formiranje parternog i visokog zelenila.Rješenje treba da pretpostavi osjećaj komfora i bezbjednosti, kao i da bude usklađeno sa principima održivosti, kako u periodu izgradnje tako i u periodu eksploatacije.

Od učesnika se očekuje i da daju poseban značaj prostoru između željezničke stanice i Jusovače tako što će se definisati i projektno obraditi vizure prema Jusovači koja će imati savremen sadržaj u tradicionalnom oblikovnom okviru i koja predstavlja fokusnu tačku za turiste koji dolaze u Podgoricu.

Od idejnog rješenja se očekuje da predloži prepoznatljivo i jedinstveno uređenje trga, fokusirajući se na kreiranje novog javnog prostora.

Konkurs je otvoren od 22. marta do 24. maja 2021. godine.

Više o konkursu možete pogledati ovdje.


23.03.2021. Gradnja


# međunarodni konkurs

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!