Rezultati konkursa za idejno rješenje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru

Na raspisanom konkursu za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru, koji je završen 2. aprila, pristiglo je 14 radova. Konkursni žiri je detaljno razmotrio sve prijavljene radove i izvršio bodovanje, po kojem je prvo mjesto na konkursu zauzeo rad prijavljen pod šifrom SAD030. 

Foto: Opština Bar/ Konkursna dokumentacija/Idejno rješenje

Žiri je konstatovao da se među prijavljenim radovima izdvojilo njih pet, od kojih su tri prvorangirana nagrađena, a četvrtorangirani i petorangirani otkupljeni. Članovi konkursnog žirija bili su ispred Opštine Bar glavni gradski arhitekta Igor D. Milošević i arhitekta Suzana Crnovršanin, Svetislav G. Popović i Nikola Novaković kao stručni članovi žirija i predstavnik NVO sektora, Čedo Popović, predsjednik „Društva roditelja djece sa posebnim potrebama“ iz Bara.

Foto: Opština Bar/Konkursna dokumentacija/Idejno rješenje

Ovo je prvi konkurs koji je Opština Bar sprovela od stupanja na snagu novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a odziv učesnika je bio zadovoljavajući. Dodatnu vrijednost ovog konkursa čini to da je u sastavu žirija bio zastupljen i predstavnik nevladinog udruženja koje se bavi pitanjima djece sa smetnjama u razvoju, te su na taj način konsultovane sugestije i prakse sa aspekta potreba budućih korisnika. 

Foto: Opština Bar/Konkursna dokumentacija/Idejno rješenje

Izgradnja Dnevnog centra planirana je na parceli u blizini osnovne škole Meksiko, a idejnim arhitektonskim rješenjem učesnici su radili na definisanju koncepta objekta kapaciteta za 40 korisnika, bruto građevinske površine cca 1.000m², sa prostorijama namjenjenim korisnicima centra, kancelarijskim i pratećim prostorom.

Foto: Opština Bar/Konkursna dokumentacija/Idejno rješenje

Foto: Opština Bar/Konkursna dokumentacija/Idejno rješenje

Foto: Opština Bar/Konkursna dokumentacija/Idejno rješenje

Foto: Opština Bar/Konkursna dokumentacija/Idejno rješenje

Foto: Opština Bar/Konkursna dokumentacija/Idejno rješenje

Foto: Opština Bar/Konkursna dokumentacija/Idejno rješenje

Foto: Opština Bar/Konkursna dokumentacija/Idejno rješenje

Više pročitajte ovdje.

04.04.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!