Ojačanje betonskih stubova oblaganjem sa armiranim betonom

Ojačanje betonskih stubova oblaganjem armiranim betonom je zahvat koji se sprovodi da bi im se vratila ili povećala nosivost. Uglavnom se radi nakon što je objekat pretrpio neka oštećenja ili kada je pogrešno isprojektovan ili izveden. Takođe se može desiti da se mijenja namjena objekta i da su nova opterećenja veća od onih na koje je objekat prvenstveno projektovan. 

Razlozi koji dovode do potrebe za ojačanjem stubova

  • Opterećenja koja djeluju na stubove su povećanja usljed povećanja spratnosti ili greške u projektovanju
  • Čvrstoća ugrađenog betona je manja od projektovane
  • Količina, prečnik i raspored armature nije odrađen po važećim pravilima
  • Ugibi prelaze dozvoljene vrijednosti
  • Neravnomjerno slijeganje temelja

Postupak oblaganje armiranim betonom

Oblaganje armiranim betonom predstavlja tehniku ojačanja koja podrazumijeva postavljanje armaturnog koša oko postojećeg betonskog stuba i torkretiranje betonom. Debljina sloja, broj dodatnih armaturnih šipki i njihov prečnik zavise od prethodno izvršene statičke analize.

1. Za početak je potrebno rasteretiti stub koji se ojačava. Ovo se najčešće radi preuzimanjem opterećenja sa mehaničkim ili hidrauličkim dizalicama.

2. Skidanje zaštitnog sloja betona postojećeg stuba i provjeravanje da li postoji korozija armature. Ukoliko postoji potrebno je očistiti je čeličnim četkama ili pjeskarenjem.

3. Nakon čišćenja korodirane armature potrebno je istu premazati epoksidnom smolom koje sprječavaju ponovno nastajanje korozije.

4. Da bi se novi koš armature povezao sa postojećim stubom potrebno je prvo postaviti horizontalne ankere. Ankeri se postavljaju tako što se prvo uši rupa u stubu koja je malo veća od prečnika ankera, ispunjava se epoksidnom smolom i postavlja se anker.

5. Vertikalni ankeri se postavljaju prateći istu proceduru. Oni se ankerišu u međuspratne tavanice.

6. Postavljanje novih uzengija i armaturnih šipki na projektom predviđenim rastojanjima.

7. Premazivanje postojećeg stuba sa epoksidnom smolom koja garantuje dobro prijanjanje novg betona za stari.

8. Torkretiranje betona je potrebno odraditi prije nego se epoksidna smola osuši. Novi beton bi trebao imati malo skupljanje pa se preporučuje dodavanje aditiva koji utiču na smanjenje skupljanja. Takođe bi trebao biti napravljen od sitnijeg agregata. 


07.04.2021. Gradnja


# armatura # beton # ojačanje stubova # sanacija # torkretiranje

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!