Turistički kompleks Breza u Kolašinu

U toku je izgradnja turističkog kompleksa Breza u Kolašinu- kondo model poslovanja, u koji će biti uloženo skoro 20 miliona eura. Ukupna površina parcela na kojoj se gradi hotel iznosi 6845 m2. Investitor projekta je CG resort d.o.o. iz Tivta. Završetak izgradnje ovog luksuznog turističkog kompleksa se očekuje sredinom 2022. godine.

Foto: AIM Studio

Povoljnost prirodnih uslova područja, kojeg čini prirodni ambijent sa bogatim zelenilom, blizina rijeke Tare i drugih atrakcija masiva Bjelasice i Sinjajevine, čini ovu zonu jednom od najatraktivnijih za razvoj turističkih sadržaja.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/AIM Studio

Izgradnja hotela Breza uvršetna je u Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, u okviru programa ekonomskog državljanstva. Kao prvi hotel sa pet zvjezdica na sjeveru Crne Gore, Breza će pružati više mogućnosti i sadržaja gostima, a imaće i veće kapacitete, što mu daje više mogućnosti za pružanje usluga u domenu MICE segmenta, putem međunarodnih alotmana i preko saradnje sa turoperatorima.

Foto: AIM Studio

Kako je navedeno u idejnom rješenju, koje je odradila firma AIM Studio d.o.o. iz Podgorice, hotelski kompleks će sadržati 161 smještajnu jedinicu sa 324 ležaja, u okviru koga je projektovano 144 dvokrevetne hotelske sobe i 17 apartmana. Smještajne jedinice će biti raspoređene u dva objekta koja će biti povezana toplom vezom na nivou prizemlja. Od ukupnog broja smještajnih jedinica, deset odsto će diskretnim dizajniranjem biti prilagođeno osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Foto: AIM Studio

Turistički kompleks je sačinjen od dva objekta:

  •  Centralni objekat hotela
  •  Depandans hotela

Glavni ulaz Centralnog objekta predstavlja ujedno i glavni ulaz u Hotel. Pristupa mu se sa jugozapadne strane, u nivou prizemlja. Ispred ovog ulaza formiran je plato sa kružnom pristupnom internom saobraćajnicom, kao i nadstrešnica koja ga u potpunosti prekriva. Parkiranje je predviđeno u cjelosti u podzemnoj etaži Centralnog objekta, sa kapacitetom od 90 parking mjesta.

Foto: AIM Studio

Foto: AIM Studio

Foto: AIM Studio


16.04.2021. Gradnja


# gradnja # hotel # lokalni projekti

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!