Napravljen prvi potpuno transparentni solarni panel

Naučnici su uspjeli da naprave prvi potpuno transparentni solarni panel i nadaju se da ovo otkriće može dovesti do šire upotrebe solarne energije kod domaćinstava. Solarni paneli koji su trenutno u upotrebi su neprovidni što znači da se mogu ugrađivati uglavnom samo na krovovima i u okviru solarnih farmi. Naučnici sa Incheon Univerziteta u Južnoj Koreji su uspjeli da sprovedu teoriju u praksi i da naprave novu transparentnu verziju solarnog panela. 

Ovo je prvi put da je neko napravio potpuno providnu solarnu ćeliju i integrisao je u solarni panel. Dosadašnji solarni paneli su neprovidni zbog poluprovodničkog sloja koji apsorbuje svjetlost i pretvara je u struju. Oni su ovaj sloj zamijenili sa Titanijum dioksidom i Nikl oksidom. Oba materijala su visoko transparentna pa imaju sposobnost propuštanja velike količine svjetlosti. Upravo zbog ovoga je njihova efikasnost mala i trenutno doseže samo 2% efikasnosti neprovidnih solarnih panela. 

Titanium dioksid (TiO2) je efikasan poluprovodnik koje je sada postao dio tehnologije solarnih panela. Osim što je efikasan on takođe nije toksičan i na Zemlji postoje velike količine ovog materijala. Nikl oksid (NiO) je takođe poluprovodnik sa visokom transparentnošću. Dobija se na niskoj industrijskoj temepraturi pa nije mnogo štetan po životnu sredinu. Kombinovanje ova dva materijala predstavlja veliko otkriće koje je omogućilo stvaranje transparentnih solarnih panela koji nisu štetni po životnu sredinu. 

Solarna energija se pozicionira kao najobećavajući i najodrživiji izvor električne energije u poređenju sa vjetrom, vodom i talasima. Ovo je razlog zašto je veliki broj istraživanja usmjeren upravo na polje solarne energije. U posljednjim godinama solarni paneli su postali pristupačniji pa raste i njihova upotreba. Ideja koja leži iza ovog otkrića je integrisanje solarne panele u prozore, fasade zgrada pa čak i u telefone. Dalja istraživanje u oblasti transparentnih solarnih panela će biti usmjerena na povećanje njihove efikasnosti. 


19.04.2021. Gradnja


# energetska efikasnost # obnovljivi izvor energije # transparentni solarni panel

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!