Laki ćelijasti beton, tipovi i primjena

Laki ćelijasti beton je specijalna vrsta betona koja se dobija miješanjem cementa, agregata, letećeg pepela, vode i prethodno napravljene pjene da bi se formirao očvrsli materijal koji ima vazdušne džepove i manju gustinu od običnog betona. Gustina ćelijastog betona se kreće od 320 kg/m3 do 1800 kg/m3. Ime je dobio po svojoj ćelijastoj strukturi, a naziva se još i pjenasti beton.


Leteći pepeo koji se koristi kao zamjena jednog dijela cementa je nusproizvod termoelektrana i njegovo odlaganje je prilično skupo. Njegovim korišćenjem se smanjuju troškovi odlaganja i zamjenjuje se cement koji je jedan od najvećih zagađivača životne sredine. Pjena koja se dadaje betonu je organskog porijekla, a prečnici njenih mjehurića se kreću od 1mm - 1.5mm. 

Tipovi ćelijastog betona

Ćelijasti beton velike gustine ima gustinu od 1200 kg/m3 do 1800 kg/m3. Koristi se za izgradnju nosećih zidova, pregradnih zidova i prefabrikovanih blokova za noseće zidove.


Ćelijasti beton srednje gustine ima gustinu od 800 kg/m3 do 1000 kg/m3. Najveću primjenu ima u izradi prefabrikovanih blokova koji se koriste za zidanje pregradnih zidova.


Ćelijasti beton male gustine ima gustinu koja se kreće od 400 kg/m3 do 600 kg/m3. On ima veoma dobre termičke i zvučne karakteristike pa se najviše koristi kao izolacioni materijal. 

Prednosti ćelijastog betona


 • Ćelijasti beton je lak i kao takav ne predstavlja značajno opterećenje za konstrukciju


 • Vazdušni džepovi koje sadrži ćelijasti beton predstavljaju barijeru za vatru pa zidovi napravljani od blokova od ćelijastog betona mogu zadržati požar do nekoliko sati


 • Ćelijasti beton ima dobre termičke i zvučne karakteristike takođe zbog vazdušnih džepova


 • Zbog toga što se za spravljanje ćelijastog betona koristi leteći pepeo, on predstavlja manje štetan materijal po životnu sredinu od običnog betona


 • Ima veću otpornost na dejstvo mraza od običnog betona

Primjena ćelijastog betona

 • Blokovi od ćelijastog betona se koriste kao termička zaštita ravnih krovova i pregradnih zidova.


 • Jeftina ispuna starih kanalizacionih otvora, bunara, podruma, tunela i kanala koji nijesu više u upotrebi.


 • Proizvodnja vatrootpornih panela.


 • Pregradni zidovi sa poboljšanim akustičnim karakteristikama.


 • Proizvodnja specijalnih vatrootpornih pločica


 • Aplikacija u mostogradnji za sprječavanje oštećenja usljed dejstva mraza


 • Upija manje vode od običnog betona zbog svoje ćelijaste strukture
Crta Pročitajte još

  Šta je prednapregnuti beton

  Šta je polimer-cementni beton

  Beton koji se sam zagrijava

  Pametni beton koji sam detektuje deformacije

  Šta je samoreparirajući bakterijski beton

  Šta je prednapregnuti beton21.04.2021. Gradnja


# cement # laki ćelijasti beton # leteći pepeo

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!