Laki ćelijasti beton, tipovi i primjena

Laki ćelijasti beton je specijalna vrsta betona koja se dobija miješanjem cementa, agregata, letećeg pepela, vode i prethodno napravljene pjene da bi se formirao očvrsli materijal koji ima vazdušne džepove i manju gustinu od običnog betona. Gustina ćelijastog betona se kreće od 320 kg/m3 do 1800 kg/m3. Ime je dobio po svojoj ćelijastoj strukturi, a naziva se još i pjenasti beton.

Leteći pepeo koji se koristi kao zamjena jednog dijela cementa je nusproizvod termoelektrana i njegovo odlaganje je prilično skupo. Njegovim korišćenjem se smanjuju troškovi odlaganja i zamjenjuje se cement koji je jedan od najvećih zagađivača životne sredine. Pjena koja se dadaje betonu je organskog porijekla, a prečnici njenih mjehurića se kreću od 1mm - 1.5mm. 

Tipovi ćelijastog betona

Ćelijasti beton velike gustine ima gustinu od 1200 kg/m3 do 1800 kg/m3. Koristi se za izgradnju nosećih zidova, pregradnih zidova i prefabrikovanih blokova za noseće zidove.

Ćelijasti beton srednje gustine ima gustinu od 800 kg/m3 do 1000 kg/m3. Najveću primjenu ima u izradi prefabrikovanih blokova koji se koriste za zidanje pregradnih zidova.

Ćelijasti beton male gustine ima gustinu koja se kreće od 400 kg/m3 do 600 kg/m3. On ima veoma dobre termičke i zvučne karakteristike pa se najviše koristi kao izolacioni materijal. 

Prednosti ćelijastog betona

Ćelijasti beton je lak i kao takav ne predstavlja značajno opterećenje za konstrukciju

Vazdušni džepovi koje sadrži ćelijasti beton predstavljaju barijeru za vatru pa zidovi napravljani od blokova od ćelijastog betona mogu zadržati požar do nekoliko sati

Ćelijasti beton ima dobre termičke i zvučne karakteristike takođe zbog vazdušnih džepova

Zbog toga što se za spravljanje ćelijastog betona koristi leteći pepeo, on predstavlja manje štetan materijal po životnu sredinu od običnog betona

Ima veću otpornost na dejstvo mraza od običnog betona

Primjena ćelijastog betona

1. Blokovi od ćelijastog betona se koriste kao termička zaštita ravnih krovova i pregradnih zidova.

2. Jeftina ispuna starih kanalizacionih otvora, bunara, podruma, tunela i kanala koji nijesu više u upotrebi.

3. Proizvodnja vatrootpornih panela.

4. Pregradni zidovi sa poboljšanim akustičnim karakteristikama.

5. Proizvodnja specijalnih vatrootpornih pločica

6. Aplikacija u mostogradnji za sprječavanje oštećenja usljed dejstva mraza

7. Upija manje vode od običnog betona zbog svoje ćelijaste strukture


21.04.2021. Gradnja


# cement # laki ćelijasti beton # leteći pepeo
Crta Izdvajamo
Želite promotivni članak na najposjećenijoj platformi arhitekture i građevinarstva u Crnoj Gori?

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!