Šta je polimer-cementni beton

Polimer-cementni beton je vrsta kompozitnog betona koja osim cementa sadrži i sintetički polimer koji mijenje određenu količinu cementa. Najčešće korišćeni polimeri su polimerni lateksi koji se sastoje od dva ili više monomera u obliku vodene disperzije. Sastav polimera varira u zavisnosti od tipa polimera ali uglavnom sadrže od 30-50% čvrste materije. Čvrste čestice su veličine od 0.05 do 5 mikrometara. Betonu se mogu još dodavati praškaste emulzije, vodorastvorivi polimeri, tečne smole i monomeri.  

Uticaj polimera na beton

Dodavanje polimera betonu povećava njegovu čvrstoću. Povećanje čvrstoće betona je posljedica sljedećih mehanizama

- Povećanje čvrstoće veze između agregata i cementne paste. Jačina veze se povećava zbog formiranja polimerne ovojnice oko zrna agregata.

- Polimerna matrica premošćava mikropukotine koje se javljaju u betonu usljed opterećenja.

- Dodavanjem polimera smanjuje se potreba za vodom tj. povećava se obradljivost betona. Smanjenjem vodocementnog faktora povećava se čvrstoća betona.

- Prisustvo polimera čini beton homogenijim što utiče na ravnomjerniju distribuciju napona kroz beton. Ovim se izbjegava pojava koncentracije napona u betonu.  

Najveća slabost betona je veoma mala čvrstoća na zatezanje. Dodavanje polimera povećava čvrstoću betona na zatezanje. Što je veča količina polimera u betonu to se više povećava njegova čvrstoća na zatezanje koja može biti čak i do dva puta veća. 

Prednosti  polimer-cementnog betona

  • Polimer-cementni beton je nepropustan jer se mikropukotine zatvaraju i smanjuje se njegova poroznost.
  • Kompaktnost betona se povećava što smanjuje opasnost od agresivnog dejstva spoljašnje sredine. Ovo beton čini trajnijim.
  • Osobina vodonepropusnosti ga takođe čini otpornijim na promjenu vremenskih prilika.
  • Mana polimer-cementnog betona je njegova slaba otpornost na dejstvo požara i veliki uticaj visokih.
  • Habanje polimer-cementnih betona je manje i do 50% u odnosu na običan beton.
  • Imaju bolju adheziju na različite podloge zbog ljepljivosti polimera. 

Primjena polimer-cementnog betona

Polimer-cementni betoni imaju mnoge karakteristike koje ih čine veoma poželjim u određenim situacijama. Oni se najčešće koriste za sljedeće namjene:

  • Završni sloj rasponskih konstrukcija na mostovima

Upotreba polimer-cementnog betona na mostovskim rasponskim konstrukcijama obezbjeđuje vodonepropustan sloj betona koji sprječava prodor vode i hlorida čime se smanjuje opasnost od korozije armature i pojave mikropukotina.

  • Izrada industrijskih podova

Povećana hemijska otpornost, otpornost na habanje i dobre mehaničke karakteristike polimer-cementnog betona ga čine odličnim izborom za izradu industrijskih podova. Uglavnom se koristi za izradu podova koji su izloženi velikom saobraćajnom opterećenju.

  • Izrada prefabrikovanih elemenata

Polimer-cementni beton ima dobru obradljivost pa je pogodan za izradu prefabrikovanih elemenata.

  • Reparacija

Polimer-cementni beton se može koristiti za reparaciju običnog betona.  


03.05.2021. Gradnja


# čvrstoća betona # polimer-cementni beton # polimeri

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!