Apartmanski kompleks u budvanskom naselju Maine

Kompanija DM Company iz Nikšića planira izgradnju apartmanskog kompleksa u Budvi, što se može vidjeti u idjenom rješenju za koje je investitor dobio saglasnost glavnog državnog arhitekte. Objekat je planiran u naselju Maine, u zahvatu DUP-a Bečići, na teritoriji opštine Budva.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio M Inženjering

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio M Inženjering

Kako je navedeno u idejnom rješenju koje je obradio Studio M Inženjering iz Podgorice, apartmanski kompleks biće sastavljen od dvije lamele spratnosti Su+Pr+6 i Su+Pr+2. Ukupna neto površina objekta je 2.561,43 m2. Ukupna bruto površina apartmanskog bloka je 2.939,51 m2, odnosno 5 916,92m2 sa garažom.

 Namjena objekta biće apartmansko stanovanje. Sam novoprojektovani objekat je pretežno pravougaonog gabarita, sa blagim smicanjima etaža koje prate konfiguraciju terena, a zadovoljava sve parametre tražene Urbanističko tehničkim uslovima.

Ulazi u Lamelu A se nalaze na sjevernoj strani, Dok je ulaz u Lamelu B sa zapadne strane. U sklopu ulaza su projektovane vertikalne komunikacije, a na svim etažama dvokrako stepenište, dok je pristup liftu (nosivosti 630 kg, za 6 osoba) prilagođenim osobama smanjene pokretljivosti, omogućen na svakoj etaži.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio M Inženjering

Na svim spratovima projektovani su apartmani različitih površina. Predviđeno je ukupno 49 apartmana, 28 u lameli A i 21 u lameli B.

Svi apartmani prirodno su osvijetljeni i provjetreni, a sanitarni čvorovi i kuhinje ventilišu se preko ventilacionih kanala. Obrada podova, zidova i plafona za stambeni prostor urađena je u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu objekata. Podne, krovne i fasadne površine su termički zaštićene za područje Budve.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio M Inženjering

Parkiranje za potrebe korisnika kompleksa obezbijeđeno je u okviru garaže u suterenskim etažama. Kolski i pješački prilazi objektu obezbijeđeni su preko novoprojektove saobraćajnice sa južne strane parcele. U okviru garaže u podrumu obezbijeđeno je 58 parking mjesra, od čega su četiri prilagođena licima sa otežanim kretanjem.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio M Inženjering

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio M Inženjering

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio M Inženjering

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio M Inženjering

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio M Inženjering


07.05.2021. Gradnja


# apartman # turistički kompleks # turizam

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!