Vrste kamena koje se koriste u gradjevinarstvu

Kamen je materijal koji ima široku primjenu u građevinarstvu. Fizičko-mehaničke karakteristike kamena određuju mogućnost njegove primjene i namjenu. Postoje različite vrste kamena koje zbog svojih karakteristika imaju različitu primjenu. Neke vrste kamena imaju izraženu čvrstoću i otpornost i koriste se za izradu građevinskih konstrukcija dok se neke druge vrste sa slabijom čvrstoćom koriste za sekundarne građevinske radove. Vrste kamena koje se najčešće koriste su: bazalt, granit, pješčar, škriljac, krečnjak, mermer, gnais, kvarc i travertino. 

Bazalt

Bazalt je stijena tamnosive ili crne boje. Najčešće se koristi kod izrade puteva, kao agregat u proizvodnji betona i za izradu rječnih nasipa i brana. Njegova čvrstoća na pritisak se kreće od 200MPa do 350MPa, a težina od 1800 kg/m3 do 2900 kg/m3. Karakteriše ga dobra otpornost na vremenske uslove, vodonepropustljivost i tvrdoća. 

Granit

Granit je jedan od najtvrđih materijala. U građevinarstvu se najčešće koristi za izradu stubova, spomenika i zidnih i podnih obloga. Koristi se i za izradu radnih ploča i ostalih dekorativnih obloga. Čvrstoća na pritisak granita se kreće u granicama od 100Mpa do 250Mpa, a težina iznosi oko 2700 kg/m3. Granit ima veoma malu poroznost i koeficijent apsorpcije vode pa je zbog toga otporan na spoljašnje uslove. Mana mu je što ima malu otpornost na požar. Boja granita se kreće od svijetlo sive do roze. Zbog svog izgleda često ima dekorativnu ulogu u prostoru. 

Pješčar

Pješčari se koriste za izgradnju masivnih konstrukcija kao što su brane, mostovski piloni i rječni kanali. Mogu se primjenjivati i u enterijerima kao obloga podova, za izradu radnih ploča ili za izradu dekorativnih obloga. Pješčar je porozan kamen pa je stoga i vodopropustljiv.  Pješčari mogu biti bijele, sive, crvene, braon ili žute boje. Čvrstoća na pritisak se kreće između 20 MPa i 170MPa, dok se težina kreće oko 2300 kg/m3 

Škriljac

Škriljac je kamen čije karakteristike variraju u odnosu na njegovu boju i debljinu ploče. Uglavnom se koristi za obloganje krovova kao i popločavanje pločnika i podova. Čvrstoća na pritisak se kreće od 100MPa do 200MPa, a težina oko 2700 kg/m3. Boja može biti tamno siva, zeleno-siva, roze-siva ili crna. 

Krečnjak

Krečnjak je relativno mekana vrsta kamena i nije svaki krečnjak pogodan za upotrebu u građevinarstvu. Krečnjaci koji imaju visoki sadržaj gline nisu praktični za gradnju. Međutim, kompaktni krečnjak sa finom teksturom može biti korišćen za izradu podova, oblaganje krovova i razna popločavanja. Krečnjak bi trebalo izbjegavati u industrijskim oblastima i oblastima pored mora jer nije otporan na industrijske gasove i so u vazduhu. Težina krečnjaka iznosi oko 2700 kg/m3. 

Mermer

Mermer se uglavnom koristi u dekorativne svrhe, za oblaganje podova, stubova i ostalih unutrašnjih površina. To je veoma čvrst, uniforman i neporozan kamen koji se može polirati do perfekcije. Lako se kida i pogodan je za oblikovanje. Može biti raznih boja i tekstura. Čvrstoća na pritisak se kreće od 70MPa do 75MPa, a težina je oko 2700 kg/m3. 

Gnais

Gnais se uglavnom koristi za sekundarne građevinske radove jer sadrži određene štetne sastojke koje ga ne čine pogodnim za izradu konstrukcija. Međutim, postoje neke vrste gnaisa koje se čak mogu koristiti za ozbiljnije građevinske radove. Čvstoća na pritisak se kreće od 50MPa do 200MPa. Može biti svijetlo sive, roze, ljubičaste, zeleno-sive ili tamno sive boje. 

Kvarcit

Kvarcit se može koristiti za izradu blokova za zidanje ili za izradu agregata za beton. Čvrstoća na pritisak se kreće od 50MPa do 300MPa, a težina iznosi oko 2600 kg/m3 . Boja kvarcita može biti bijela, siva ili žućkasta. 

Travertino

Travertino se može koristiti u eksterijerima za razna popločavanja, a u enterijeru se može koristiti za oblaganje podova i zidova. Ima rupičastu strukturu pa ga to čini poroznim. Može se polirati i imati veoma glatku površinu. Nije jednobojan već njegove nijanse vararaju od boje slonovače preko boje meda do smeđih boja. Čvrstoća na pritisak se kreće od 80MPa do 120MPa, a težina iznosi oko 2400 kg/m3. 

Crta Pročitajte još

  Različite vrste zidanja kamenom

  Šta je tvrdoća kamena, od čega zavisi i kako se mjeri

  Kamene ploče kao krovni pokrivač

  Kameni parapetni zidovi su graditeljsko nasljedje Boke

  Kamen kao građevinski materijal

  Fizičke osobine kamena kao građevinskog materijala

  Podjela građevinskog kamena prema načinu obrade

  Najčešći načini obrade kamena26.05.2021. Gradnja


# bazalt # gnais # granit # krečnjak # kvarcit # mermer # pješčar # škriljac # travertino # vrste kamena

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!