Hotel sa tržnim centrom i svečanom salom u Golubovcima

Kompanija Cijevna commerce d.o.o. planira gradnju hotela kategorije četiri zvjezdice u podgoričkom naselju Golubovci. U sklopu objekta predviđena je i gradnja svečane sale i tržnog centra.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio Prostor

Investitor ovog projekata je dobio saglasnost glavnog državnog arhitekte na idejno rješenje za čiju je izradu bio zadužen Studio Prostor.

Na parceli površine 17.618 m2 planirana je gradnja poslovnog kompleksa sa objektima mješovite namjene, i to hotela i benzinska stanice. Hotel je planiranan na sjeveroistočnoj strani lokacije, kako je to planirano DUP-om. Ulaz za kompleks hotela planiran je direktno sa magistralnog puta i sa izlazne saobraćajnice benzinske stanice. Glavni ulaz planiran je sa zapadne strane, odnosno sa prilazne strane od magistralnog puta. Ispred ulaza, u nivou partera je dvoredni parking. Brzo parking stajalište za automobile i autobuse je sa desne strane nvovoformirane sjeverne ulice kompleksa, koje je u odnosu na ulaznu partiju hotela pozicionirano sa njegove lijeve strane.

 Kompleks hotela čine tri funkcionalne cjeline - hotel, svečana sala i tržni centar.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio Prostor

Hotelski objekat projektovan je u kategoriji četiri zvjezdice i pozicioniran je na lijevoj sjevernoj strani objekta, dok su na desnoj strani poslovni prizemni prostori. Na sredini prizemnog dijela hotelskog dijela kompleksa je glavni ulaz za goste hotela. Spratnost objekta je P+3, odnosno M+2.

 Glavni ulaz u hotel je u prizemlju, natkriven konzolnim kubusom prostorije etaže mezanina, čime se dobila naglašenost, prepoznatiljisvost u prsotoru i reprezebntativnost hotelskog ulaza. Unutrašnji ulazni prostor čini ulazni hol - lobi sa recepcijom i jednom administrativnom prostorijom, te lobi sa kafe barom i šankom. Iza kafe bara je sanitarni blok.

Etaža prvog sprata - mezanina projektovana je za zajedničke sadržaje: doručkovaonicu, kuhinju za doručkovaonicu, sanitarni blok, igraonicu i malu svečanu salu.Prvi i drugi sprat čini 28 smještajnih jedinica hotela, sa sobama i aprtmanima. Na svakom od spratova ima 14 smještajnih jedinica, od kojih su po dvije jednokrevetne i šest dvokrevetnih soba, kao i po četiri apartmana. To je ukupno četiri jednokrevetne i 12 dvokrevetnih soba, odnosno osam apartmana.

Sve sobe, osim dva manja apartmana na zapadnoj strani pos pratovima, imaju manje balkone konzolno projektovane. Iznad spratova hotela je ravni krov, sa krovnom betonskom atikom, koja skriva izolacione slojeve ravnog krova.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio Prostor

Svečana sala projektovana je u prizemlju, pozicionirana na istočnoj strani. Glavni ulaz u svečanu salu je sa spoljne strane pozicioniran, sa trotoarskim prilazom od novoformirane ulice. Uz tu ulicu je projektovano 27 parkinga za automobile i dva za autobuse. Ulazni hol svečane sale je površine 58 m2, sa većim sanitarnim blokom. Ulaz je moguć i direktono iz prijemnog prostora hotela.

 Iz prijemnog bloka se direktno ulazi u svečanu salu, koja je rasterećena i bez konstruktivnih elemenata u prostoru, ukupne neto površine oko 600 m2. Osvijetljena velikim staklenim površinama na podužnim zidovima, odnosno na njenom sjevernom i južnom zidu. Na južnom zidu sale su izlazi na natkrivenu terasu, koja ima kolonadu armirano-betonskih stubova kružnog presjeka. Na istočnom dijelu sale pozicionirana je kuhinja sa ostavama i magacinima. Ovaj prostor ima svoj ekonomski ulaz i ekonomski kolski prilaz sa istočne strane i ekonomski prilaz sa pet parking mjesta sa sjeverne strane.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio Prostor

U dvorišnom prostoru hotela, od terase svečane sale formirano je hotelsko dvorište sa bazenom i popločanim platoom oko njega za sunčenje. Uz ogradni zid servisne ulice poslovnih prostorija, planirana je pergola sa platnenom bijelom nadstešnicom za ležaljke oko bazena.

 Uz spoljnji ogradni zid dvorišta, formiran je zeleni pojas sa travnatom površinom i visokim zimzelenim sadnicama. Poslovno-trgovački blok hotelskog kompleksa čini tržni centar sa zasebnim poslovnim prostorima. U poslovne prostore se ulazi direktno i zasebno sa spoljnje strane, sa projektovane pješačke natkrivene ulice. Iza objekta poslovnih prostora formirana je servisna saobraćajnica, čija je namjena da bude službeni ulaz za zaposlene, kao i za dopremanje robe poslovnim prostorima.

 U okviru kompleksa hotela i benzinske stanice planirane su zelene travnate površine sa sadnicama niskog rastinja, a po obodnim djelovima kompleksa na istočnoj, juoistočnoj i sjevernoj strani sa visokim sadnicama. Ukopno zelene površine na cijelom kompleksu hotela i benzinske stanice čine površinu od 3200 m2.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio Prostor

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Studio Prostor


05.06.2021. Gradnja


# gradnja # hotel # lokalni projekti # tržni centar

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!