Različite vrste zidanja kamenom

U zavisnosti od načina obrade kamena razlikujemo nekoliko vrsta zidova. U nastavku pročitajte osnovne karakteristike najčešće zidanih kamenih zidova.

ZIDANJE OBLUCIMA

Kameni obluci koji se koriste za zidanje krupnoće su od 30 do 100 cm. Dobijaju se iz rječnih korita, a koriste se samo onda kada nema drugog pogodnijeg kamena za zidanje ili iz estetskih razloga.

Zidanje oblucima nije pogodno jer kamen oblutak nema ravnih naliježućih površina. Zato, svaki oblutak pri postavljanju treba utvrditi čivijma od kamenčića kako se ne bi pomjerao. Prostor između ozidanog kamenja takođe se čivija sitnijim komadima.

Najbolje je zid od oblutaka zidati u jakom produžnom malteru, a uglove ozidati najkrupnijim  komadima ili tesanicima.

ZIDANJE KIKLOPSKIH ZIDOVA

Zidanjem grubih kamenih komada istesanih u višeugaone oblike i složenih tako da se mnogougli vide na licu zida, dobijaju se kiklopski zidovi.

Za ove zidove karakteristično je što se i po tri spojnice spajaju u jednu tačku. Kiklopski zidovi pogodni su za potporne i ogradne zidove, dok za noseće zidove kiklopski zid nije najpogodniji jer višeugaona spojnica ne stvara tako dobru vezu kao horizontalne i vertikalne

ZIDANJE OBIČNIM LOMLJENIM KAMENOM

Lomljeni kamen koji se koristi za zidanje ima visinu od 15 do 30 cm i dužinu od 4 do 5 visina, a nikako manju od jedne visine. Ukoliko je potrebno, kamen se dotjeruje klesanjem djelova koji nisu pogodni za uklapanje.

U slojevima se naizmjenično smjenjuju dužnjaci i vezači , a posle svakih 1.5m visine zid se poravnjava po cijeloj debljini. Pri zidanju treba izbjeći poklapanje vertiklanih spojnica, a na uglovima koristiti najkrupnije komade.

ZIDANJE SLOJEVITIM LOMLJENIM KAMENOM

Slojeviti lomljeni kamen je sa približno paralelnim naliježućim ravnima. Blokovi su u istom sloju raznih visina, pa se na licu dobija slikovita igra kamenih površina i spojnica.

Sve što se uopšteno odnosi na zidanje lomljenim kamenom odnosi se i na ovu vrstu zidanja.

ZIDANJE TESANICIMA

Kamen tesanik je fino obrađeni kamen visoke cijene te se koristi za značajnije objekte. Kameni blokovi se izrađuju u kamenorezačkim radionicama prema detaljima fasada. Visina tesanika je najčešće 25 ili 35 cm, a spoljnja površina se različito obrađuje: rustika, dijamant, jastučasti...

ZIDANJE MJEŠOVITIH ZIDOVA

Prema vrsti materijala od koga se izvode, zidovi mogu biti i mješoviti: kamen i opeka, kamen i beton, kamen, beton i opeka.

Mješovitost zidanja se ostvaruje po horizontali i vertikali, a smjenom materijala mogu se postići razni estetski efekti ali i pojeftinjenje gradnje.

Crta Pročitajte još

  Šta je tvrdoća kamena, od čega zavisi i kako se mjeri

  Kamene ploče kao krovni pokrivač

  Kamene ploče kao krovni pokrivač

  Kameni parapetni zidovi su graditeljsko nasljedje Boke

  Kamen kao građevinski materijal

  Fizičke osobine kamena kao građevinskog materijala

  Podjela građevinskog kamena prema načinu obrade

  Najčešći načini obrade kamena07.06.2021. Gradnja


# kamen # kiklopski zid # lomljeni kamen # oblutak # obrada kamena # tesani kamen # zidanje kamenom

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!