Rekonstrukcija hotela Porat u Rafailovićima

U planu je rekonstrukcija malog hotela Porat u Rafailovićima, koji će nakon izvedenih radova imati pet zvjezdica. Na idejno rješenje objekta saglasnost je dao i glavni državni arhitekta. Investitor projekta je Jovo Šoljaga.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Intesa group

Lokacija postojećeg objekta nalazi se uz samu obalu mora, u zaleđu čuvenog restorana Porat. Pored samog objekta nalazi se spust u more sa marinom za barke i plovila, odakle i naziv objekta.

Kako je objašnjeno u projektu za čiju izradu je bio zadužen studio Intesa Group iz Bijelog Polja, turistički objekat sastoji se iz više arhitektonskih cjelina koje funkcionišu kao jedan sistem. Objekat A, koji je i predmet ovog idejnog projekta, je hotel u kom se nalaze smeštajni kapaciteti kao i ugostiteljsko-restoranski prostor i prateći sadržaj koji je dostupan gostima. Objekat B je dodatni restoranski prostor (restoran Porat) na susjednoj parceli koji se nalazi do mora, na šetalištu. Objekat C je tehnički objekat i u njemu su predviđeni magacinski prostori, prostori za osoblje, parking.

Prema projektnom zadatku, potrebno je projektovati hotel sa pet zvjezdica sa svim sadržajima koji odgovaraju objektu ove kategorije. Spratnost hotela je P+5, a BRGP objekta je 2.470,78 m2. U okviru objekta planirano je 25 aprtmana, tri na prvom, devet na drugom, tri na trećem, šest na četvrtom i četiri na petom spratu.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Intesa group

U okviru podzemne etaže potrebno je projektovati auto lift i parking platforme, kako bi se obezbijedio dovoljan broj parking mjesta. U zadnjem dijelu hotela predvidjeti tehničke prostorije, dok je u prizemlju potrebno projektovati kuhinjski blok, restoran, lobi, recepciju i lift i stepenice. Pored toga, predvidjeti i kafe sa restoranom i visokom galerijom.

U nadzemnim etažama neophodno je planirati sobe i apartmane sa što većom mogućnošću otvaranja prema moru. U okviru spratova predvidjeti i prostorije za održavanje higijene, sobe za sobarice, kao i prostore i unutrašnju komunikaciju za dostavu, tako da se, ako se u budućnosti ukaže potreba, može dograditi lift. Na spratu je potrebno predvidjeti i prostorije za zaposlene sa sanitarnim čvorom kao i salu za sastanke ili privatne proslave.

Na prizemlju je predviđena bašta sa zelenilom i bazenom za druženje gostiju.

Prema datim UT uslovima pretežna namjena ovog kvarta je turistički i smještajni kapaciteti (apartmani,hoteli, pansioni, vile, hoteli). Objekat je predviđen kao integralni mali hotel, čiji se smeštajni kapaciteti nalaze na predmetnoj parceli. U okviru ovog objekta predviđeno je osam parking mjesta.


11.06.2021. Gradnja


# hotel # lokalni projekti # rekonstrukcija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!