Rekonstrukcija i adaptacija objekta Vrhovnog suda u Podgorici

Na urbanističkoj parceli br. 4, predviđena je rekonstrukcija i adaptacija fasadnog i krovnog omotača objekta Vrhovnog suda u Podgorici. Imajući u vidu da je u pitanju objekat koji je u izvornom obliku sagrađen prije više od 60 godina, koji je tokom vremena pretrpio više intervencija u smislu nadogradnje i dogradnje, ukazuje se potreba za cjelovitim i sveobuhvatnijim tretmanom fasadnih i krovnih ravni.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Arhitektonski studio AIM

Objekat Vrhovnog suda nalazi se u najužem gradskom jezgru Podgorice, tačnije na uglu Njegoševe i Karađorđeve ulice. Objekat je lociran kao veoma eksponiran ugaoni volumen na rubu pješačke zone u centru grada. Osnov za izradu idejnog rješenja je projekat postojećeg stanja koji je izrađen u martu mjesecu 2019. godine od strane „URBI.PRO“ d.o.o. iz Podgorice, dok je ovo idejno rješenje obradio ,,Arhitektonski studio AIM" d.o.o. iz Podgorice.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Arhitektonski studio AIM

Postojeće stanje


Danas, spratnost objekta je S+P+3+Pk. U izvornom obliku spratnost objekta je bila S+P+2 sa djelimičnim spratom i krovnom terasom, sa dva kraka organizovana u obliku slova „T“. Izgradnja objekta vezuje se za poslijeratni period iz vremena obnove i razvoja gradskog centra. Prvobitna fasada koja je u najvećem dijelu objekta sačuvana, organizovana je u pravilnom ritmu otvora što je karakteristično za arhitekturu javnih objekata iz pedesetih godina prošlog vijeka.

U skladu sa funkcionalnim zahtjevima, objekat je doživio izvjesne promjene i tako je krajem devedesetih godina prošlog vijeka objekat bio dograđen u vidu dopunjavanja trećeg sprata na cjelokupnom gabaritu kao i dogradnjom mansarde. Na prizemlju objekta, izvršena je rekonstrukcija glavnog ulaza i postavljenja je staklena nadstrešnica. Godine 2016. izvršeno je uvođenje lifta kao dodatne vertikalne komunikacije u zoni službenog ulaza i to od prizemlja do trećeg sprata, uz formiranje vjetrobrana, odnosno predprostora po etažama.

Glavni ulaz u objekat, iz Njegoševe ulice ima dominantnu – centralnu poziciju. Službeni i ulaz za pritvorenike imaju sporednu, odnosno dvorišnu poziciju.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Arhitektonski studio AIM

Organizacija prostora


Uslijed navedenih rekonstrukcija i adaptacija prostor unutar objekta je pretrpio značajne promjene. U izvornom obliku zadržane su pozicije ulaza, vertikalne komunikacije (stepenište) kao i horizontalne komunikacije (hodnici) koji vode do kancelarija i sudnica. Nadogradnjom objekta na trećem spratu i potkrovlju zadržane su pozicije svih komunikacija, dok pregradni zidovi kod kancelarijskih prostora ne prate raster u odnosu na ostale etaže.


Suterenska etaža sadrži prostor za trezor, kotlarnicu, prostorije za čuvanje materijala za suđenje kao i prostore za optužena lica (ćelije). Takođe, suterensku etažu koristi Viši sud u Podgorici . U dijelu Višeg suda na raspolaganju su devet prostorija u kojima su smještenih arhiv i depozit, bife, dvije pritvorske jedinice kao i kancelarija za multimediju koju koristi Sudski savjet Crne Gore. Suterenskoj etaži pristup je omogućen iz prizemlja putem unutrašnjeg stepeništa kao i iz dvorišnog dijela putem postojećeg natkrivenog spoljašnjeg stepenišnog kraka. Kao i na ostalim etažama u suterenu se nalazi toalet, stepenišni prostor kao razni hodnici.


Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Arhitektonski studio AIM

Prizemna etaža obuvata prostore u službi Višeg suda. Takođe, na prizemlju su pozicionirani svi ulazi u objekat (glavni ulaz, ulaz za zaposlene, ulaz za pritvorenike) kao i centralni holski prostor iz koga se ostvaruje pristup ka ostalim etažama kao i zajedničkim prostorijama kao što su stepenište, hodnici, toaleti, pisarnica, čajna kuhinja. U okviru etaže nalaze se prostorije za sudije, kancelarije i sudnica.Na prvom spratu nalaze se prostorije takođe u službi Višeg suda. Na prvom spratu nalazi se jedna velika sudnica, kabinet predsjednika sa

pretkabinetom, 15 kancelarija, jedna prostorija za zadržavanje pritovrenih lica, dvije kancelarije koje koristi tužilaštvo i advokati, toaleti.Na drugom spratu nalaze se prostorije u službi Vrhovnog suda. Funkcionalna organizacija je slična kao na prethodnoj etaži. Razlikuju se po tome što je na mjestu iznad sudnice prostor podijeljen. U jednom dijelu nalazi se pisarnica za potrebe Vrhovnog suda. Na drugom spratu nalazi se kabinet predsjednice sa pretkabinetom, 16 kancelarija, jedna sala za vijećanje, jedna svečana sala, bife prostorija kao i dva toaleta.


Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Arhitektonski studio AIM

Na trećem spratu nalaze se prostorije u službi Vrhovnog i Višeg suda. Funkcionalno su organizovani po istoj šemi kao na prethodnoj etaži. Na dijelu uličnih fasada napušten je raster pregradnih kancelarijskih zidova. Ova izmjena je izvršena u periodu nadogradnje pa su zidne pregrade postavljene prema novom rasteru koji je uslovljen prozorskim podjelama na strukturalnoj fasadi. Na taj način se dobio veći broj manjih kancelarija.U potkrovlju su smješteni prostori u službi Apelacionog suda. Osnovna funkcionalna organizacija je ista kao na ostalim etažama, ali su pozicije pregradnih zidova u više kancelarija promijenjene. Apelacioni sud sadrži kabinet predsjednika sa pretkabinetom, 17 kancelarija, sudnicu, dva toaleta i prostoriju za bife.


Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Arhitektonski studio AIM

Konstrukcija


Fasada objekta konceptualno je podijeljena na tri segmenta. U prizemlju se ističe kameni postament sa glavnim ulazom. Na prvom, drugom i trećem spratu pozicionirane su vertikale od aquapanela, dok su u potkrovlju uvedene nove badže koje su povezane u jednu cjelinu.


Zbog ograničenog budžeta za rekonstrukciju i adaptaciju fasadnog i krovnog omotača zahvat intervencije je ograničen i odnosi se samo na dio objekta. U okviru zahvata spadaju zapadna i sjeverna fasada orjentisane ka uličnim frontovima kao i dio istočne fasade koja pripada dvorišnom dijelu objekta koja se proteže do službenog ulaza i novog lifta sa predprostorom. Pozicije svih postojećih ulaza u objekat su zadržane. Glavni ulaz je dodatno naglašen I istaknut. Ulaz za pritovrena lica je izmijenjen. Izmjenom je unaprijeđen nivo bezbjednost I omogućen je pristup vozilima. Kod službenog ulaza zadržana je pozicija vrata. Izmjene u ovoj zoni se odnose na novu fasadnu oblogu od aquapanela. Svi otvori na fasadama, u zoni zahvata su izmijenjeni. Stari prozorski otvori i vrata su uklonjeni i postavljeni su novi vertikalni elementi u vidu zid zavjese. Uvođenjem kamenog postamenta, kao i vertikala od aquapanela, zid zavjesa i povezivanjem badža, težilo se homogenizaciji objekta u jednu cjelinu sa ciljem postizanja reprezentativnog i autoritativnog karaktera objekta.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Arhitektonski studio AIM

Novi elementi na prizemlju, u finalnoj obradi od kamenih ploča postavljeni su na AB konstrukciju, sa ukupnom širinom ispusta od 50cm. Kod ulaznog dijela prepust je nešto veći I iznosi 80cm. Kamene ploče su glatke, brušene, debljine 2cm i postavljene su bez fuga.

Kamene ploče ugrađuju se od prizemlja do parpaeta prozora prvog sprata. Vertikale od aquapanela na prvom, drugom i trećem spratu prepuštene su 50cm na metalnoj potkonstrukcji. Između novih vertikala na prizemlju, prvom, drugom i trećem spratu pozicionirani su novi otvori, odnosno zid zavjese. Na zid zavjesama u prizemlju predviđeno je reflektivno I protivprovalno staklo, dok je na svim ostalim pozicijama predviđeno standardno,transparentno staklo.Krovna konstrukcija i nagib krova su zadržani kao na postojećem stanju. Za postojeće badžeje predviđeno rušenje kao i postavljenje novih koje će biti povezane u jednu cjelinu na novu čeličnu konstrukciju.


Krov koji pripada uličnim frontovima se pokriva novim limom zbog uvođenja novih badža koje imaju blagi nagib od 4°. Spratna visina je zadržana, dok se manje promjene jedino odnose u zoni novih badža gdje je uveden jednovodni krov za razliku od postojećih badža koje imaju nagib na dvije vode. Ovom intervencijom dobija se veći kancelarijskih prostor kao i veća prirodna svjetlost unutar objekta na poslednjoj etaži.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Arhitektonski studio AIM

Postojeće spoljašnje i unutrašnje jedinice u zoni zahvata su uklonjene i zamijenjene VRV sistemom klimatizacije.Nove VRV spoljašnje jedinice za klimatizaciju pozicionirane su pored kapije za zaposlene, na AB podlozi. Na određenim pozicijama planirano je zidanje postojećih prozorskih otvora kao i otvaranje novih.


Prozorski otvori u zoni lifta na prvom, drugom i trećem spratu pokriveni su profilisanim AL žaluzinama. Fasadna rasvjeta, riješena je postavljanjem LED svjetiljki sa uskim svjetlnosim snopom na vertikalama prizemlja i ostalih etaža. U sklopu fasadne rasvjete predviđen je sistem kontrole osvjetljenja sa DALI protokolom i dimabilnim svjetiljkama.


Parterno uređenje je većim dijelom zadržano. Manje intervencije se odnose na popločanje u zoni službenog ulaza za zaposlene. U ovoj zoni planirano je polaganje bakarnih cijevi za potrebe VRV sistema klimatizacije.

Crta Pročitajte još

  Rekonstrukcija kino sale u Ulcinju

  Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta u Podgorici

  Rekonstrukcija i dogradnja turističkog naselja Ineks Zlatna obala u Sutomoru

  Rekonstrukcija hotela Teuta u Risnu

  Rekonstrukcija hotela u Virpazaru18.06.2021. Gradnja


Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!