Tekstilna oplata za najrazličitije oblike betonskih elemenata

Izgradnja konstrukcija korišćenjem tekstilne oplate predstavlja tehnologiju građenja koja koristi fleksibilne membrane za oblikovanje betonskih elemenata. Za razliku od tradicionalnih oplata ovakva oplata pruža mogućnost postizanja različitih oblika betonskih elemenata. Izumitelj tekstilne oplate je Gustav Lilienthal, graditelj i inovator koji je kombinovao svoje poznavanje tekstila sa praksom građevinarstva kako bi došao do ovog inovativnog proizvoda. 

Materijal koji se koristi za tekstilnu oplatu

Materijal koji se koristi za tekstilnu oplatu je geotekstil. Geotekstilna platna su fleksibilna, imaju veliku čvrstoći i ne pucaju pod opterećenjem. Za potrebe pravljenja oplate najčešće se koristi pleteno polietilensko ili polipropilensko platno. 

Karakteristike pletenih polietilenksih vlakana

 • Visoka fleksibilnost
 • Velika otpornost na djelovanje kisjelina, baza i oksidanata
 • Niska tačka topljenja

Karakteristika pletenih poipropilenskih vlakana

 • Visoka tačka topljenja
 • Mala težina
 • Niska otpornost na djelovanje hemijskih agenasa
 • Visoka fleksibilnost

Prednosti tekstilne oplate

 • Manja potrošnja materijala za izradu oplate
 • Obezbjeđuje bolju završnu teksturu betona
 • Povećava vodonepropustnost i trajnost betona
 • Niža cijena u odnosu na tradicionalnu oplatu
 • Manja količina otpada u odnosu na tradicionalnu oplatu

Primjer korišćenja tekstilne armature

Grupa studenata sa Tehničkog Univerziteta u Aindhovenu je u saradnji sa proizvođačem betona Geelen Beton dizajnirala i izradila betonski stub specifičnog oblika. Stub sa sastoji od dva dijela hiperboličnog oblika, a izrađen je korišćenjem tekstilne oplate. Otvori u stubu su napravljeni tako što su se na njihovoj poziciji dva sloja tekstila spojila kako beton ne bi ispunio taj prostor. Tekstila oplata je napravljena od poliestra obloženog PVC-om. Ovaj materijal ima veliku čvrstoću na zatezanje i nisku tačku topljenja koja ga čini pogodnim za varenje. Ukupna težina stuba je 7 tona. Stub je armiran galvanizovanim čeličnim vlaknima. 

Studenti sa East London Univerziteta su napravili potporni zid dugačak skoro 30 metara koristeći tekstinu oplatu.  

Crta Pročitajte još

  Vrste geotekstila i njegova primjena u građevinarstvu

  Koliko je bitno pravilno njegovanje betona

  Osobine betona

  Savjeti za spravljanje betona i betoniranje28.06.2021. Gradnja


# beton # čelična vlakna # geotekstil # tekstilna oplata

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!