Rekonstrukcija tribina na stadionu FK Dečić


Stadion FK Dečić dobija novu uređenu tribinu sa dva pomoćna sportska terena, jedan veći za profesionalni fudbal mlađih kategorija i jedan pomoćni za potrebe treninga, sa zaštitnom mrežom, kontrolisanim ulazom i pomoćnim objektom svlačionica. Stadion se nalazi kod OŠ "Mahmut Lekić". Prilaz Stadionu ostvaren je preko magistralnog puta Tuzi-Božaj i regionalnog puta Tuzi-Mataguži. Investitor projekta je opština Tuzi, dok je projektnu dokumentaciju obradila firma Urbi.Pro d.o.o. iz Podgorice.


Zauzetost glavnog objekta na parceli je 1.434,43m2, pomoćnog 75,67m2, a ukupna izgrađenost na parceli je 2.873,50m2. 

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Urbi.pro

POSTOJEĆE STANJE


Objekat je spratnosti P, a sa spoljašnje strane objekta nalaze se betonske stepenice koje omogućavaju pristup narednoj etaži za koju je ostavljena armatura koja se nastavlja iz prizemlja. Betonske tribine su organizovane u 8 redova bez postavljenih stolica. U sklopu objekta se nalaze 3 kancelarije sa toaletima, 2 svlačionice sa toaletima za domaće i gostujuće igrače, 1 garderober, 1 vešeraj, 1 prostorija za fizioterapeuta i postorija za sportske rekvizite i opremu za održavanje terena. U blizini objekta se nalazi asfaltni plato koji služi kao neuređeni parking prostor. U kompleksu stadiona nalazi se pomoćni teren, dok je na suprotnoj strani stadiona, u odnosu na postojeći objekat tribina, manji prizemni objekat koji služi kao magacinski prostor i uz njega montažne tribine koje se zadržavaju. Teren je ograđen žičanom transparentnom ogradom.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Urbi.pro

U okviru namjene planirano je:


  • Rekonstrukcija postojecih tribina i izgradnja novih
  • Pomoćni teren
  • Parking prostori
  • Parterno uređenje oko terena i objekta
  • Rekonstrukcija objekta u funkciji sporta

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Urbi.pro

GLAVNI OBJEKAT TRIBINA


Objekat tribina na kojem se planira rekonstrukcija i dogradnja je spratnosti P+1, pravilne pravougaone forme, dimenzija oko 87x21m. Ideja je koncipirana tako da se zasebnim ulazima razdvoje komunikacioni tokovi: administracija, sportisti, novinari, VIP i ostali gledaoci odnosno da ne dolazi do njihovog ukrštanja. Objekat i prilazi objektu su prilagođeni za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Planirana je sanacija postojećih betonskih tribina kvalitetnijim i otpornijim materijalom. Projektom su predviđena 2 glavna ulaza, kao i jedan centralni sa vertikalnom podiznom platformom za lica sa smanjenom pokretljivošću, koji je ujedno i evakuacioni izlaz za gledaoce. Planirane tribine su podijeljene u 8 redova nadovezujući se na postojeće, predstavljajući jednu funkcionalnu cjelinu. Ukupni kapacitet montažnih i betonskih tribina je 1617 sjedišta, od čega je 1002 sjedišta organizovano u sklopu betonskih tribina, a 615 sjedišta na montažnim tribinama. Na betonskim tribinama broj VIP sjedišta iznosi 48, a broj mjesta za lica sa smanjenom pokretljivošću 12, što zadovoljava propisani broj mjesta po Članu 29, Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica sa invaliditetom.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Urbi.pro

Prizemlje objekta u funkcionalnom smislu razdvojeno je na dvije cjeline- administrativnu na sjevernoj strani i komercijalnu na južnoj strani objekta. Administrativna cjelina objekta podrazumijeva sve prostorije neophodne za funkcionisanje stadiona i odvijanje fudbalske utakmice a to su: kancelarije administracije, prostorije za delegate, sudije, zapisničare, sportiste, medije, toalete administracije u sklopu kojih je i toalet za lica sa smanjenom pokretljivošću, ekonomske i tehničke prostorije. Komercijalna cjelina podrazumijeva sljedeće: restoran sa pratećim toaletima i sadržajima, toalete za gledaoce u sklopu kojih je i toalet za lica sa smanjenom pokretljivošću i poslovne prostore ostavljene u sivoj zoni izgradnje.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Urbi.pro

Na prvom spratu nalaze se toaleti za gledaoce, 2 otvorena uslužna pulta na proširenjima u holovima, teretana sa pratećim sadržajima, VIP loža i poslovni prostori u sivoj zoni za buduće potrebe Korisnika. VIP loža, do koje je obezbijeđen pristup preko lifta i zasebnog stepeništa, ističe se u centralnom dijelu tribina, sa 38 mjesta za sjedjenje vani, i 10 fotelja u unutrašnjem zastakljenom dijelu koji ima mogućnost otvaranja u toplijem periodu godine, sa posebnim uslužnim tretmanom i komforom. Sa svih pozicija na tribinama, omogućen je nesmetan pogled na cijeli teren.


Do galerije / NIVO +7.95 / na kojoj su centralno smješteni novinari i glavne kamere, a pomoćne iznad 2 glavna komunikaciona toka sa strana, vodi stepenište VIP lože koje po svim nivoima ima kontrolisan pristup. Ostala površina krova koja nije prohodna ograđena je i zaštićena žičanim pletivom.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Urbi.pro

POMOĆNI OBJEKAT SVLAČIONICA


Naposredno uz pomoćne terene i parking prostor predviđen je pomoćni objekat spratnosti P, pravilne osnove, u namjeni svlačionica. Objekat je pozicioniran i projektovan tako da funkcioniše samostalno i da u svakom momentu obezbijedi sportistima mlađih kategorija nesmetanu pripremu za igru na pomoćnim terenima.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/Urbi.pro

Fasade


Na fasadi objekta dominiraju tri vrste materijala: staklo, ventilisana fasada i dekorativni malter/”demit”. Veći dio objekta je shodno namjeni obložen ventilisanom fasadom sa ispunom od vertikalnih letvi na podkonstrukciji.

Crta Pročitajte još

  Rekonstrukcija hotela u Virpazaru

  Rekonstrukcija sa dogradnjom i nadogradnjom turističkog kompleksa Blue Kotor Bay

  U planu rekonstrukcija Palate Visković u Kotoru

  Rekonstrukcija kino sale u Ulcinju

  Rekonstrukcija i dogradnja turističkog naselja Ineks Zlatna obala u Sutomoru

  Rekonstrukcija objekta Tehničkih fakulteta u Podgorici

  Rekonstrukcija hotela Porat u Rafailovićima

  Rekonstrukcija hotela Teuta u Risnu

  Rekonstrukcija i adaptacija objekta Vrhovnog suda u Podgorici02.07.2021. Gradnja


# lokalni projekti # rekonstrukcija # stadion

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!