Uređenje Trga Božane Vučinić u Podgorici


Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice dobila je saglasnost na idejno arhitektonsko rješenje za uređenje Trga Božane Vučinić sa podzemnom garažom. Trg Božene Vučinić se nalazi unutar Bloka 7 između starih naselja Stare varoši i Drača. Ovaj prostor je organizovan kao stambeno – poslovna zona. Površina budućeg Trga Božane Vučinić iznosiće 7523 m2.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/CEMA

Trg Božane Vučinić smatra se nedovršenim u smislu artikulacije prostora trga, koji se trenutno koristi kao improvizovani parking prostor, sa neuređenim zelenim površinama i nereprezentativnim fasadnim frontovima. Glavni potencijal ovog prostora predstavlja njegova lokacija, odnosno povezanost sa kontaktnim zonama i otvorenost ka Ribnici.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/CEMA

Cilj projekta je da se afirmiše raznovrstan život na otvorenom, u ambijentu malog gradskog prostora, da Trg bude pun života.


Namjera projekta je da se sačuva, nagradi i pocrta stari urbanizam. Da se jasno formira prostor, forma uličnog skvera. Ideja je sačuvati urbanizam kako u slavu “pamćenja grada” tako i u korist aktiviranja prostora Stare Varoši i Drača.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/CEMA

U projektu koji je obradila firma „CEMA“ d.o.o. iz Podgorice se navodi da će budući trg biti potpunosti pječački dostupan samo uslužnim vozilima radnji, zanatlija (vremenski režim) i specijalnim vozilima ( hitna pomoć, MUP, protipožarna vozila ). Potpuno oslobađanje glavnih pješačkih ulazaka na trg je neobično važno kako na makro tako i na mikro urbanističkom planu.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/CEMA

U centru trga će se nalaziti njegovo veličanstvo veliko drvo. Ovo je intiman prsotor trga u čijem centru se slavi priroda jednsotavnosti. Biljke su važan element postavke trga. Izabrane su tako da većinu čine domaće, autohtone vrste ili takve koje podražavaju prirodnu vegetaciju područja. Pored funkcije zelene infrastrukture, mikroklimatskih benefita i uloge u biodiverzitetu, značajno doprinose stvaranju prepoznatljivog gradskog prostora, ambijenta poželjnog za boravak i djelovanje korisnika.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/CEMA

Podzemna garaža


Garaža je projektovana protočna sa “glavne ulice”. U garaži će postojati ulaz i izlaz na dvije strane, iz ul. Kralja Nikole sa zapadne strane i sa sjeverne strane iz servisne ulice u koritu Ribnice, u blizini Muzičkog centra. Ovaj pravac prati iglavnu žilu kucavicu pješačkog saobraćaja gore na trgu. Pristupni nivo je dakle i glavna ulica garaže, visoka 4,5m. Ulica pravi pristup sa koga sagledavamo lako cijeli prostor ( garaža je jednosotavna i saglediva). Laku preglednost omugućuje kaskadna podjela na dvije zone kojima pristupamo rampama koje povezuju polunivoe. Dakle nema osjećaja lavirinta. Ovoj preglednosti uveliko dopriosi plan da nema stubova samo čist prostor od zida do zida.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/CEMA

Garaža je maksimalne iskorišćenosti zatečenog nepravilnog oblika, organizovana u tri podzemne etaže. Kao najracionalnije usvojeno je rješenje na polunivoima. Kapacitet garaže je 348 PM. Broj PM će se neznatno redukovati u odnosu na parkinge za lica sa hendikepom i neke potrebe dodatne instalacija kroz razadu GP.


Konstrukcija je predviđena kao armirano betonska sa masivnim zidovima i tavanicama, bez stubova unutar garaže kao modernije i komfornije rešenje.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/CEMA

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/CEMA

Crta Pročitajte još

  Kako će izgledati trg Golootočkih žrtava u Podgorici

  Međunarodni konkurs za najbolje idejno rješenje Trga golootočkih žrtava u Podgorici

  Trg Nezavisnosti u Podgorici

  Trg i irigacioni kanal

  Rekonstrukcija trga u Kopenhagenu09.07.2021. Gradnja


# lokalni projekti # rekonstrukcija # trg

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!