Šta je prednapregnuti beton

Prednapregnuti beton je vrsta betona koji se inicijalno opterećuje silom pritiska da bi se stvorili naponi koji se suprostavljaju naponima koji nastaju eksploatacijom konstrukcije. Pritisak se u betonski element unosi korišćenjem visokokvalitetnih čeličnih kablova koji se postavljaju duž betonskog presjeka po određenoj trajektoriji i nakon toga se zatežu određenom silom. 

Zašto nam je potreban prednapregnuti beton?

Znamo da je beton materijal koji ima veliku čvrstoću na pritisak, a malu čvrstoću na zatezanje. Zbog ovoga se betonu dodaje armatura kako bi se dobio kompozitni materijal, armirani beton, koji jednako dobro podnosi sile pritiska i sile zatezanja.


Za manje raspone kakvi se javljaju u klasičnoj stambenoj gradnji armirani beton obezbjeđujem zadovoljavajuću nosivost. Međutim, ukoliko imamo na primjer betonske grede velikog raspona kakve se javljaju kod mostova, onda armirani beton nije opcije. Razlog je to što bi se za premošćavanje velikog raspona morala usvojiti greda veoma velikog poprečnog presjeka što ne bi bilo ekonomično, a ni estetski dopadljivo.


U ovakvim slučajevima nam treba prednapregnuti beton koji omogućava premošćavanje velikih raspona sa relativno malim poprečnim presjecima betonskih elementa. 

Princip prednaprezanja betona

Kao što je na početnu rečeno, za prednaprezanje betona se koriste visokokvalitetni čelični kablovi ili užad koji se postavljaju po dužini betonskog presjeka nakon čega se vrši njihovo zatezanje. Naprezanje čeličnih kablova i užadi se može raditi prije betoniranja elementa i takvo naprezanje se zove prethodno naprezanje „pre-tensioning“. Kada se naprezanje kablova i užadi radi nakon betoniranja onda se takvo naprezanje naziva naknadno naprezanje „post-tensioning“. Na krajevima čeličnih kablova se nalaze kotve preko kojih se sila pritiska prenosi na betonski element. Zatezanje kablova se vrši korišćenjem hidrauličnih presa.

Kada se čelični kablovi postavljaju unutar betonskog presjeka onda se takvo prednaprezanja naziva „unutrašnje“, a ukoliko se kablovi vode i van poprečnog presjeka betonskog elementa onda se naziva „spoljašnje“ predaprezanje. Razlog postavljanja kablova izvan poprečnog presjeka je postizanje većeg ekcentriciteta 

Primjer prednaprezanja proste grede

Na slici vidimo razliku između armiranog i prednapregnutog betona. Na prvoj slici imamo armirano-betonsku gredu koja je armirana sa klasičnom armaturom u donjoj zoni. Ukoliko ovakva greda treba savladati veći raspon od onog za koji je predviđena, doći će do prevelikih napona zatezanja u donjoj zoni koji će dovesti do pukotina i konačno do sloma grede. 

Druga slika pokazuje kako se prednapregnutim betonom omogućava toj istoj gredi da savlada taj raspon. Na slici se vidi princip funkcionisanja prednaprezanja. Betonskoj gredi se unosi sila pritiska sa određenim ekscentricitetom kako bi se postigli naponi koji se na najbolji mogući način suprostavljaju eksploatacionim naponima. U ovom slučaju nam je u interesu da više pritiska unesemo u donju zonu grede kako bi se oni poništili sa naponima zatezanja usljed eksploatacionog opterećenja.  

Crta Pročitajte još

  Tekstilna oplata za najrazličitije oblike betonskih elemenata

  Ojačanje betonskih stubova oblaganjem sa armiranim betonom

  Beton sa recikliranom plastikom umjesto agregata

  Šta je papir-beton i kako se dobija

  Kako dolazi do segregacije betona

  Beton kao građevinski materijal

  Savitljivi beton koji ima 300 puta veću sposobnost deformacije od tipičnog betona15.07.2021. Gradnja


# kablovi # kotve # naponi # prednapregnuti beton

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!