Turističko naselje Glavatičići u Kotoru

U Kotoru se planira gradnja novog turističkog kompleksa u obuhvatu LSL Glavatičići. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, odnosno služba glavnog državnog arhitekte dala je saglasnost na idejno rješenje objekta turističkog naselja Glavatičići, iza kojeg stoji grupa investitora.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

U projektu koji je obradio studeio Synthesis, navodi se da je površina cijele parcele na kojoj je planirana gradnja kompleksa 35.308 m2, dok površina obrađena idejnim rješenjem iznosi 29.864 m2. Investicija podrazumijeva izgradnju turističkog naselja koje će se sastojati od centralnog objekta, paviljona, vila, te zelenih i saobraćajnih površina. Centralni sadržaji osnovnog objekta projektovani su u skladu sa kategorijom četiri zvjezdice, te zadovoljavaju potrebne kapacitete centralnih sadržaja za čitavu urbanističku parcelu.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

Budući da je urbanističko-tehničkim uslovima predviđena fazna izgradnja centralnog objekta na način da se u prvoj fazi realizacije predvidi hol, recepcija, restoran sa kuhinjom i toaleti za goste, investitori su predvidjeli kompletne kapacitete centralnih funkcija osnovnog objekta na svom pripadajućem dijelu urbanističke parcele u okviru prve faze centralnog objekta - navodi se u dokumentu.


U okviru prve faze radova predviđena je izgradnja objekta površine 1.102 m2 koji pokriva sve centralne funkcije. Uz ovaj objekat predviđen je parking kapaciteta 16 mjesta koji zadovoljava potrebe za parkiranjem na dijelu urbanističke parcele koja je obrađena ovim idejnim rješenjem, te većim dijelom i potrebe za parkiranjem sljedeće faze izgradnje koja nije obrađena ovim idejnim rješenjem, a u skladu sa dozvoljenim kapacitetima.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

S obzirom na ukupnu površinu objekata obrađenih ovim idejnim rješenjem od 7.760 m2, u okviru kapaciteta predviđena je i rezerva za ukopane ekonomske "Back of House" prostore.


Turističko naselje obrađeno idejnim rješenjem je u skladu sa planom i službenom kategorizacijom projektovano kao ugostiteljski objekat za pružanje usluga smještaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, koji obuhvata više odvojenih funkcionalnih građevinskih cjelina, sa kapacitetom od 40 smještajnih jedinica, recepcijom sa holom, restoranom sa kuhinjom, SPA sa unutrašnjim bazenom, konferencijsom salom, a sve u skladu sa specifičnim uslovima mjesta u kojem se turističko naselje nalazi.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

U okviru ovog projekta planirana je izgradnja centralnog objekta sa svim neophodnim sadržajima za funkcionisanje kompleksa i 40 vila, odnosno 37 vila i 3 paviljona. Objekti su orijentisani uz pad terena, pretežno ka jugu i jugozapadu, kako bi se omogućio maksimalni protok vizura ka moru Prema projektnom zadatku svi sadržaji su kategorije 4*.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

Centralni objekat

 

Centralni objekat hotela planiran je za izgradnju kroz dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju primarnog objekta, odnosno centralnih sadržaja, dok je u okviru druge faze planiran razvoj projekta sa smještajnim jedinicama tipa apartmana.

 

Druga faza izgradnje centralnog objekta predstavlja smještajni volumen istog, a predložen je u vidu apartmanskog objekta na parceli 786/3, koja je zajedno sa parcelom 786/2 predmet posebnog idejnog rješenja, a koje su u okviru ovog idejnog rješenja prikazene isključivo informativno, kroz predlog vizuelizacije pripadajućih objekata i distribucije kapaciteta, kako se navodi u dokumentu.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

U primarnom objektu se nalaze osnovni sadržaji za funkcionisanje kompleksa. Spratnost ovog objekta je S+1+2. Ukupna neto površina je 863,28 m2, a u okviru lokacije obezbijeđeno je 12 parking mjesta. Kada je riječ o sadržajima, u suterenu će imati kongres salu sa pripadajućim toaletnim blokom, zatvoreni bazen sa pripadajućim svlačionicama, recepcijom, prostorijama za masažu. U suterenu će biti smješteni i kuhinja sa skladišenim prostorom i svlačionicama za zaposlene, vešernica, kao i neophodne servisne i korisničke vertikalne i horizontalne komunikacije.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

Vile


Kako je već navedeno, kompleks će imati i 37 vila različite tiplogije - vile V1 (16 objekata), V1a (jedan objekat), V1b (jedan objekat), V2 (pet objekata), V3 (šest objekata), V3a (sedam objekata) i V3b (jedan objekat). Spratnost svih vila je takođe S+1, kapacitet svih objekata je po tri ležaja, a obezbijeđena su i po dva parking mjesta.


U suterenu vila predviđene su noćne zone sa ležajevima, radne ili sobe za odmor, toaleti, bazen sa terasom i prostorom za roštilj. Na prvom spratu projektovana je dnevna zona sa dnevnim boravkom, trpezarijom, kuhinjom, toaletom i terasom.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

Paviljoni D1, D2 i D3


U okviru kompleksa planirana je gradnja tri paviljona spratnosti S+1. U sva tri objekta imaće ukupno 16 ležaja, a obezbijeđena su i dva parking mjesta po objektu. U suterenu će biti noćna zona sa pet ležaja, toaleti, bazen sa terasom i prostorom za roštilj, dok će na spratu biti dnevna zona sa dnevnim boravkom, trpezarijom, kuhinjom, toaletom i pripadajućom terasom.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

Slobodne površine okolo objekata uređene su u duhu mediteranske vrtne arhitekture sa autohtonom vegetacijom I egzotičnim vrstama. Kako bi se izbeglo ograđivanje, između objekata je predviđena sadnja više guste vegetacije koja fizički i vuzualno odvaja dve parcele. Denivelacija terena rješena je terasasto sa podzidima u skladu sa tradicionalnim načinom obrade. Na svim terasastim površinama predviđena je sadnja puzavica i padajućih formi vegetacije kako bi se isti zamaskirali. Takođe, predviđeno je vertikalno ozelenjavanje na zidovima objekata i pergolama pogotovo na južnim i zapadnim ekspozicijama.

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma/Idejno rješenje/ STUDIO SYNTHESIS architecture&design

Crta Pročitajte još

  Rekonstrukcija sa dogradnjom i nadogradnjom turističkog kompleksa Blue Kotor Bay

  Hotelski kompleks visoke kategorije u Kotoru

  Kotorska pijaca kao nepokretno kulturno dobro

  U planu rekonstrukcija Palate Visković u Kotoru

  Turistički kompleks Amma Resort u Čanju

  Rekonstrukcija hotela Teuta u Risnu16.07.2021. Gradnja


# lokalni projekti # turističko naselje # turizam # vila
Crta Izdvajamo

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!